วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาไทย สระอึ สระอือ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอัว สระอัวะ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาไทย สระอัว สระอัวะ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอัว สระอัวะ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 ** 

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาไทย สระเอือ สระเอีย

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระเอือ สระเอีย
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระไอไม้ม้วน สระไอไม้มลาย

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระไอไม้ม้วน สระไอไม้มลาย
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่14]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ มากกว่า และ น้อยกว่า

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนคู่และจำนวนคี่

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสีและเป็นการทบทวนการอ่านไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เรขาคณิต แบบที่ 3

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตแบบง่ายๆ
* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่12]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ การมองดูสังเกตุ
       
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่11]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ
       
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่10]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ
       
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่9]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ
         
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :เรขาคณิต แบบที่ 2

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตแบบง่ายๆ
* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่8]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ
           
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก FB:ท้องฟ้า กะ สายลม

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่7]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ
             
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่12]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับ และเป็นการทบทวนการอ่านตัวเลขไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่11]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบด้วยรูปภาพ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่10]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง และเป็นการทบทวนการอ่านโจทย์ไปในตัว
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่7]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 : ภาษาไทย สระแอ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระแอ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระเอ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระเอ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอู

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอู
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอุ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอุ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอี

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอี
             
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอิ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอิ
             
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอา

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอา
               
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่6]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์ 


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 ** อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่5]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ "toy" แปลว่า "ของเล่น"


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่4]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์ พร้อมทั้งระบายสี


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่3]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการวงกลมคำศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย " _AP ", "_UN" , "_EN"และ"OX"
                     ส่วนคำตอบจะเป็น ภาษาอังกฤษตัวเขียน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สี เป็นการจับคู่ ภาพ กับคำที่กำหนดให้ พร้อมทั้ง ฝึกอ่านไปในตัว
               
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่9]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ โดยให้น้องๆเปรียบเทียบแต่เป็นการให้คาดคะเน
จากตาเปล่าที่เห็น เป็นการเปรียบเที่ยบ "ใกล้" และ "ไกล"

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ในแบบฝึกหัดนี้ยังไม่มีตัวเลขให้น้องๆเปรียบเทียบ
แต่เป็นการให้คาดคะเนจากตาเปล่าที่เห็น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 : ภาษาไทย สระอะ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอะ มีทั้ง อ่าน, เติมคำให้ตรงกับภาพ, จับคู่คำ และประสมคำ
                 
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่7]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับแบบง่ายๆ และเป็นการทบทวนการนับเลขไปในตัวค่ะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับแบบง่ายๆ เพิ่มเติมตรงที่คำตอบที่ให้เป็นตัวหนังสือ
                    แทนตัวเลข
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่5]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับแบบง่ายๆ เพิ่มเติมตรงที่คำตอบที่ให้เป็นตัวหนังสือ
                    แทนตัวเลข
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่5]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ เกี่ยวกับ ไก่และไข่

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการจับคู่สิ่งของต่างๆ กับ เด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย
* คำตอบของแต่ละข้อจะมีมากกว่า 1 คำตอบนะคะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [แบบที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                        ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AT " และ "_AN"
                        อักษรภาษาอังกฤษตัวเขียน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [แบบที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นโยงเส้นรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                        ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AT " และ "_AN"
                        อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการจับคู่ภาพที่มีขนาดเท่ากัน
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการจับคู่สัตว์ชนิดต่างๆ กับอาหารของสัตว์เหล่านี้
* คำตอบของแต่ละข้อจะมีมากกว่า หรือ เท่ากับ 1 คำตอบนะคะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่2]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการจับคู่สัตว์ชนิดต่างๆ กับที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้
* คำตอบของแต่ละข้อจะมีมากกว่า หรือ เท่ากับ 1 คำตอบนะคะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเริ่มต้นง่ายๆ เกี่ยวกับ จำนวนคู่และจำนวนคี่ ใช้ภาพมาเป็นตัวช่วยแล้วให้
                     แยกด้วยการใช้หลักวงกลมภาพเป็นคู่ๆเอา ที่เหลือเศษก็จะเป็นจำนวนคี่แทน

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *