วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่5]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการหาตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กและ พิมพ์ใหญ๋ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้
                                เช่น รูปปืน = G, g (gun) เป็นต้น แบบฝึกหัดนี้จะเป็นการ ทบทวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
                                และพิมพ์เล็กไปพร้อมๆกัน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเลือกรูปภาพที่มีความหมายเหมือนกับตัวอักษรที่กำหนดให้ ในที่จะเป็น
                     ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กก่อน เช่น b = รูปนก(bird) เป็นต้น ส่วนรูปภาพในการ
                     ทำแบบฝึกหัดพยายามจะเลือกรูปสวยๆมาเป็นแรงจูงใจในการทำ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


 

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเติมอักษรที่ขาดหายไป โดยเพิ่มความน่ารักและความน่าสนใจให้กับแบบฝึกหัด
                     ด้วยรูปสัตว์ถือป้ายแบบต่างๆ เป็นการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆไปในตัวด้วย

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่2]


แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมาหาว่า มีกลุ่มภาษาอังกฤษกลุ่มไหนที่เหมือนกันกับ กลุ่มภาษาอังกฤษ
                     ที่กำหนดให้ช่วยฝึกในการแยกแยะ การเรียงลำดับ ให้ตรงกับกลุ่มที่กำหนดให้ ขั้นแรก
                     จะเป็นแบบง่ายๆก่อน เริ่มต้นแค่ 2ตัวและ 3ตัว ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ยังเลือก
                     ให้แตกต่างกันก่อน


อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่1]

เป็นการเขียนตัวอักษรให้ตรงกับภาพ เช่น รูปหมวก hat =H(พิมพ์ใหญ่),h(พิมพ์เล็ก) หรือ ตัวเขียน เป็นต้น
เป็นการทบทวน ABC ไปในตัว โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อในการทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           


อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทั้งการเปรียบเทียบขนาดต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด พร้อม
                    ทั้งให้มีการเรียงลำดับต่างๆ เช่น จากอ้วนสุดไปผอมสุด โดยมีการกำหนดให้ เช่น
                    อ้วนที่สุด ใส่เลข 1 ตามด้วย เลข 2 และ 3 ตามลำดับ พร้อมยังสามารถประยุกต์ได้ 2แบบ
                    คือ แบบเลขไทย และ เลขอารบิค เป็นการ ฝึกเขียนไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทั้งการเปรียบเทียบขนาด คือความสูงและเตี้ย และมีการ
                     นับเลขไปในตัวคือการนับจำนวนบล๊อกที่เท่ากับความสูงของรูปภาพแต่ละรูปที่กำหนด
                     ให้ และเป็นการฝึกเขียนตัวเลขไปในตัว โดยการเขียนตัวเลขลงในช่องที่กำหนดให้

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
   

      

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่2]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทั้งการเปรียบเทียบขนาด คือความสูงและเตี้ย และมีการ
                     นับเลขไปในตัวคือการนับจำนวนบล๊อกที่เท่ากับความสูงของรูปภาพแต่ละรูปที่กำหนด
                     ให้ และเป็นการฝึกเขียนตัวเลขไปในตัว โดยการเขียนตัวเลขลงในช่องที่กำหนดให้

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่1]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับขนาดต่างๆ เช่น สูง ,ต่ำ, ยาว, สั้น,อ้วน และผอม
                     เริ่มต้นจากการมีตัวเลือกให้ 3ตัวเลือกแล้วมาเปรียบเทียบกันตามโจทย์ที่กำหนดให้
                     เช่น สูงที่สุด หรือ เล็กที่สุด เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           

อ.2 :ลากเส้นและระบายสี แบบที่1

แบบฝึกหัดลากเส้นระบายสี แบบที่ 1
เป็นการลากเส้นต่อจุด มีตั้งแต่ 1-10, 1-15 และ 1-20 พร้อมทั้งระบายสี เป็นการฝึกนับเลขพร้อมทั้ง
การฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการระบายสี

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก http://mysmartkid.wordpress.com
             ระบายสีลากเส้น [แบบที่ 1]  ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่างนะคะ
             แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 4หน้า