วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557

อ.2 :คณิตศาสตร์ การเรียงลำดับ[1]

อ.2 :คณิตศาสตร์ [การเรียงลำดับที่ 1]
แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียงลำดับ ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการเรียงลำดับ
                     จากสิ่งที่ใหญ๋ที่สุด ไปหา สิ่งที่เล็กที่สุด โดยจะกำหนดทั้งหมดเป็น 5อันดับ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

อ.2 :การมองเห็นและการจดจำ [ที่1]

แบบฝึกหัดนี้  เป็นการมองหาภาพที่เหมือนกับภาพที่กำหนดให้ เป็นการฝึก
                        สังเกตและจดจำในการ มองเห็นของเด็กๆ โดยใช้ภาพสัตว์มา
                        เป็นโจทย์ เพื่อเพิ่มน่ารักให้กับแบบฝึกหัดจะได้เป็นสิ่งจูงใจให้
                        เด็กๆทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด ได้มาจากการ search หาคำศัพท์จาก google.com

เฉลย:  1.รูปที่3     2.รูปที่2     3.รูปที่3     4.รูปที่2     5.รูปที่2

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

อ..2 :คณิตศาสตร์ [บวกเลขด้วยรูปภาพ2]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวกเลข โดยจะเป็นการเริ่มบวกเลขแบบเริ่มต้น คือ
                    การใช้รูปภาพแทนจำนวนในการบวกเลข จะเหมือนกับการนับเลขเพียงแต่มีการเพิ่ม
                    เครื่องหมายบวก ขึ้นมาในการสอนเบื้องต้นให้รู้จักคำว่านำมารวมกัน โดยใช้เครื่องหมาย
                    บวกเป็นสัญญาลักษณ์
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
ข้อ1=5, ข้อ2=10, ข้อ3=7, ข้อ4=9, ข้อ5=14, ข้อ6=3, ข้อ7=9, ข้อ8=12, ข้อ9=7, ข้อ10=10