วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.3 :เชาวปัญญา [ดอกไม้และต้นไม้]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและธัญพืช

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย1. ง.ต้นกล้วย, 2. ข.ต้นไผ่, 3. ก.ต้นข้าว, 4. ข.ต้นข้าวโพด, 5. ก.ต้นมะพร้าว

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.3 :เชาวปัญญา [ผักและธัญพืช]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและธัญพืช
 
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 :เชาวปัญญา [ผลไม้]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่15]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต
   
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่14]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต
     
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*