วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สี เป็นการจับคู่ ภาพ กับคำที่กำหนดให้ พร้อมทั้ง ฝึกอ่านไปในตัว
               
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่9]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ โดยให้น้องๆเปรียบเทียบแต่เป็นการให้คาดคะเน
จากตาเปล่าที่เห็น เป็นการเปรียบเที่ยบ "ใกล้" และ "ไกล"

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *