วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่1]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเริ่มต้นง่ายๆ เกี่ยวกับ จำนวนคู่และจำนวนคี่ ใช้ภาพมาเป็นตัวช่วยแล้วให้
                     แยกด้วยการใช้หลักวงกลมภาพเป็นคู่ๆเอา ที่เหลือเศษก็จะเป็นจำนวนคี่แทน

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.3 :เรขาคณิต แบบที่ 1

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเริ่มต้นเขียนรูปเรขาคณิตแบบง่ายๆ ซึ่งแก้วจะทำแค่ 6แบบ คือ วงกลม,
                     วงรี, สี่เหลี่ยมจตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, สามเหลี่ยม และรูปหัวใจ เป็นแบบฝึกหัด
                     ง่ายๆ เน้นการเขียนการลากเส้นด้วยมือ เป็นการฝึกการเขียนรูปเรขาคณิตไป
                     ในตัว
* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.3 :มิติสัมพันธ์ [ที่1]

แบบฝึกหัดนี้ หมวดมิติสัมพันธ์(การจำภาพ) เป็นการสังเกตุคล้ายกับแบบฝึกหัดที่ผ่านๆมา
                    เพียงแต่เพิ่มคำตอบให้มากขึ้น จาก 3ตัวเลือก เป็น 4ตัวเลือก และใช้รูปผลไม้
                    ในการเป็นโจทย์ เพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับผลไม้ไปในตัวค่ะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.2 :คณิตศาสตร์ [บวกเลขด้วยรูปภาพ 4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวกเลข  เป็นการผสมระหว่าง ตัวเลขและรูปภาพ
                    โดยการให้นับรูปภาพเป็นตัวเลขออกมา แล้วจึงนำผลที่ได้มาบวกกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
                    ที่ถูกต้อง แบบฝึกหัดนี้เปลี่ยนจากการโยงเส้นคำตอบเป็นเลือกตัวเลขที่กำหนดให้
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.2 :คณิตศาสตร์ [บวกเลขด้วยรูปภาพ3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวกเลข  เป็นการผสมระหว่าง ตัวเลขและรูปภาพ
                    โดยการให้นับรูปภาพเป็นตัวเลขออกมา แล้วจึงนำผลที่ได้มาบวกกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
                    ที่ถูกต้อง
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.2: การระบายสี "ชุดที่2"

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการระบายสีแบบธรรมดา แต่เพิ่มมีการตอบคำถามใต้ภาพภาพละ 1ข้อจ้า

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดระบายสี มาจาก
            www.coloringpages101.com
            *** ถ้า Print จากเวบโดยตรงอย่าลืม set หน้าเป็นแบบแนวนอนนะคะ ***

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.2: การระบายสี "ชุดที่1"

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการระบายสีแบบธรรมดา แต่เพิ่มมีการตอบคำถามใต้ภาพภาพละ 1ข้อจ้า

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดระบายสี มาจาก
            www.kidscoloringprintable.com
            www.coloring-pages-and-more.com
            *** ถ้า Print จากเวบโดยตรงอย่าลืม set หน้าเป็นแบบแนวนอนนะคะ ***

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.2 :คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ [2]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ในหัวข้อเรื่อง "ข้างหน้า และ
                     ข้างหลัง"  โดยจะเป็นการให้น้องๆทำเครื่องหมาย ถูก ทับภาพที่อยู่ข้างหน้า ทำ
                     เครื่องหมาย ผิด ทับภาพที่อยู่ข้างหลัง
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com