อ.คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับ เรียนรู้ตัวเลขไทย และ เลขอารบิค, การเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ จากมากไปน้อย, ขนาดต่างๆ เช่น สูง, เตี้ย, อ้วน,ผอมฯ, การวัด เช่นสูงเท่าไหร่ หรือ เตี้ยเท่่าไหร่ฯ และ การนับเลข เป็นต้น

เครดิต: กรอบรูปและรูปภาพในการตกแต่งจาก คุณเนยสีฟ้า bloggang.com

อนุบาล 3: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
อ.3 :จำนวนคู่และคี่ [แบบที่4]    อ.3 :มากกว่าและน้อยกว่า [แบบที่1]
อ.3 :ตำแหน่ง[แบบที่1]              อ.3 :บวกลบ [แบบที่1]              อ.3 :การเรียงลำดับ [แบบที่4]
อ.3 :การเรียงลำดับ [แบบที่3]    อ.3 :การเปรียบเทียบ[แบบที่2]  อ.3 :การเปรียบเทียบ[แบบที่3] 
อ.3 :การเปรียบเทียบ[แบบที่1]  อ.3 :การเรียงลำดับ [แบบที่1]    อ.3 :การเรียงลำดับ [แบบที่2]
อ.3 :จำนวนคู่และคี่ [แบบที่1]    อ.3 :จำนวนคู่และคี่ [แบบที่2]    อ.3 :จำนวนคู่และคี่ [แบบที่3]

อนุบาล 2: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
อ.2 :การบวกเลขด้วยรูปภาพ [3]  อ.2 :การบวกเลขด้วยรูปภาพ [4]

อนุบาล 1: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์


***สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ    ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับ อนุญาติจากเจ้าของ Blog ***