คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับ เรียนรู้ตัวเลขไทย และ เลขอารบิค, การเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ จากมากไปน้อย, ขนาดต่างๆ เช่น สูง, เตี้ย, อ้วน,ผอมฯ, การวัด เช่นสูงเท่าไหร่ หรือ เตี้ยเท่่าไหร่ฯ และ การนับเลข เป็นต้น

เครดิต: กรอบรูปและรูปภาพในการตกแต่งจาก คุณเนยสีฟ้า bloggang.com

อนุบาล 3: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
<อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่7>    <อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่8>  <อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่9> 
<อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่4>    <อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่5>   <อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่6>
<อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่1>    <อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่2>    <อ.3 :คณิตศาสตร์ แบบที่3>

อนุบาล 2: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
อ.2 :การบวกเลขด้วยรูปภาพ [3]  อ.2 :การบวกเลขด้วยรูปภาพ [4]

อนุบาล 1: แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์


***สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ    ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับ อนุญาติจากเจ้าของ Blog ***