ประถม:ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
เนื้อหาของแบบฝึกหัดจะสอดคล้องกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


๙..ภาษาอังกฤษ..๙


ประถมศึกษาปีที่ ๑

Days of Week                         Things  of  School
Number 11-20 [6]                   Number 11-20 [5]                  Number 11-20 [4]
Number 1-10 [3]                     Number 1-10 [2]                    Number 1-10 [1]

*** สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539  ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของ Blog ***