วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทย โยงเส้นสระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอู โดยแบบฝีกหัดเป็นแบบการโยงเส้นคำกับรูปภาพ
                         โดยเริ่มต้นจากคำง่ายๆ พยางค์เดียว เช่น ปู, หู และ งู เป็นต้น
                         * รูปภาพคำว่า "คู" อาจจะดูเป็นคล้ายๆลำธารนิดหนึ่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่
                         ช่วยอธิบายนิดหนึ่งเพราะรูปที่เป็นคูน้ำนั้นหายากค่ะ... ^0^

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอา

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอา เหมือนกับแบบที่7 แต่ต่างกันตรงที่ เปลี่ยนจาก
                        การโยงคำกับภาพ เป็นการเขียนเติมคำแทน ในแบบฝึกหัดนี้จะมีคำซ้ำกันอยู่ 2คำ
                        คือ ยา กับ ลา เพื่อให้เต็มหน้าแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยโยงเส้น สระอา

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอา โดยแบบฝีกหัดจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆพยางค์เดียว
เป็นแบบการโยงเส้น ระหว่างคำกับรูปภาพ โดยคำที่ใช้เช่น  นา, อา, ยา เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [นับเลข] แบบที่ 2

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขแบบธรรมดา
                     โดยใช้รูปสัตว์นั้ำต่างๆมาเป็นโจทย์ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลขและ
                     สัตว์น้ำไปในตัว และเพิ่มความหลากหลายให้กับแบบฝึกหัดนิดหนึ่งตรงที่
                     น้องๆต้องเขียนทั้งเลขอารบิคและเลขไทย ลงไปในคำตอบ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :สปช. ความสัมพันธ์ [ที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์
                         หรืออาหารการกินของสัตว์เป็นต้น 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต [ที่5]

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหาจำนวนรูปทรงจากภาพที่กำหนดให้
                                   ลักษณะคล้ายกันกับแบบฝึกหัดที่4 ต่างกันตรงที่รอบนี้ น้องๆจะต้องหา
                                   คำตอบ ข้อละ 2รูปทรง
                                   และในแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่มีคำตอบ น้องๆจะต้องใส่
                                   เลขศูนย์ มาดูกันว่าน้องๆจะทำได้ถูกต้องหรือปล่าว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่8]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่มีจำนวนเท่ากัน เป็นการทบทวนการนับเลขไปในตัว
                                โดยจะใช้ภาพผลไม้มาเป็นโจทย์ โดยเริ่มจากแบบง่ายๆก่อน คือ ใช้ผลไม้ชนิด
                                เดียวกัน จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นผลไม้หลากชนิด                                 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.comวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต [ที่4]

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหาจำนวนรูปทรงจากภาพที่กำหนดให้
                                    จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดหนึ่ง ตรงที่ที่บางข้อจะให้มา 2 รูป เช่น
                                    รูปดาว ที่ซ้อนอยู่ในรูปหัวใจ แต่จะกำหนดให้นับเฉพาะรูปดาว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
   


วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ที่เหมือนกันกับรูปภาพที่กำหนดให้
                    เป็นแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่เน้นความยากไปที่อักษร คือพยายาม
                    ใช้อักษรที่มีความคล้ายคลึงกันเช่น รูปหมู =  p, q, d เป็นต้น  เพื่อให้เด็กมี
                    ความสังเกตมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่7]

ในแบบฝึกหัดแบบที่นี้ จะเป็นการหาตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ขาดหายไป แบบง่ายๆ เป็นการ
                                   เปลี่ยนแบบฝึกหัดบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่ให้เด็กเบื่อเกินไป อีกทั้งเป็น
                                   การท่อง ABC ไปในตัว


อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่6]

ในแบบฝึกหัดแบบที่นี้ จะเป็นการหาตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก ให้ตรงกับกลุ่มตัวอักษรที่กำหนดให้
                                   เช่น bqd = bqd, dqb, แบบฝึกหัดนี้จะเป็นการฝึกการสังเกตุและฝึกสมาธิ
                                   นิดหน่อย เพราะตัวอักษรที่กำหนดให้นั้น จะพยายามหาแบบที่คล้ายๆกัน
     

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทย [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาพยัญชนะที่เหมือนกันกับรูปภาพที่กำหนดให้ เป็นแบบง่ายๆไม่มีอะไรมาก
                     เพียงแต่เน้นความยากไปที่พยัญชนะ คือพยายามใช้พยัญชนะที่มีความคล้ายคลึงกัน
                     เช่น รูปช้าง = ข, ช, ซ  เพื่อให้เด็กมีความสังเกตมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com และ wunjun.com