วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่9]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ
         
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :เรขาคณิต แบบที่ 2

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตแบบง่ายๆ
* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่8]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ
           
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก FB:ท้องฟ้า กะ สายลม

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่7]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสีต่างๆ
             
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่12]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับ และเป็นการทบทวนการอ่านตัวเลขไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่11]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบด้วยรูปภาพ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่10]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง และเป็นการทบทวนการอ่านโจทย์ไปในตัว
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่7]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อ.3 : ภาษาไทย สระแอ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระแอ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระเอ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระเอ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอู

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอู
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอุ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอุ
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอี

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอี
             
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอิ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอิ
             
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 : ภาษาไทย สระอา

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอา
               
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่6]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์ 


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 ** อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่5]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ "toy" แปลว่า "ของเล่น"


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่4]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำศัพท์ พร้อมทั้งระบายสี


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่3]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการวงกลมคำศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย " _AP ", "_UN" , "_EN"และ"OX"
                     ส่วนคำตอบจะเป็น ภาษาอังกฤษตัวเขียน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*