วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทย [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาพยัญชนะที่เหมือนกันกับรูปภาพที่กำหนดให้ เป็นแบบง่ายๆไม่มีอะไรมาก
                     เพียงแต่เน้นความยากไปที่พยัญชนะ คือพยายามใช้พยัญชนะที่มีความคล้ายคลึงกัน
                     เช่น รูปช้าง = ข, ช, ซ  เพื่อให้เด็กมีความสังเกตมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com และ wunjun.com