วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 5

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาพยัญชนะที่เหมือนกันกับพยัญชนะที่กำหนดให้ ดูเป็นแบบง่ายๆไม่มีอะไรมาก
แค่หาพยัญชนะที่เหมือนกันกับแบบที่กำหนดให้ แต่ว่าจะยุ่งยากตรงที่ว่าคำตอบที่กำหนดให้นั้นจะ
คล้ายกันกับตัวพยัญชนะที่กำหนด และคำตอบไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่มีหลายตัวๆ ดังนั้นเวลาเด็กที่
ทำแบบฝึกหัดนี้ ต้องละเอียดและรอบคอบด้วย จึงจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้ถูกต้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 4

แบบฝึกหัดภาษาไทย แบบที่ 4 : จะเหมือนกับแบบฝึกหัด ภาษาไทย แบบที่3 แต่ต่างกันตรงพยัญชนะ
ที่ไม่ได้ซ้ำกันกับ แบบที่3 และเป็นการทบทวนตัวพยัญชนะไปในตัว ในกรณีที่ทำแบบฝึกหัดที่3ไปแล้ว
ช่วงที่ทำแบบฝึกหัดแบบที่ 4 ดูว่าเวลาในการทำจะเร็วขึ้นหรือปล่าว


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 3

มาหาว่า มีพยัญชนะกลุ่มไหนที่เหมือนกันกับ กลุ่มพยัญชนะที่กำหนดให้ ช่วยฝึกในการแยกแยะ การเรียงลำดับ ให้ตรงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้ พยายามหาตัวพยัญชนะที่คล้ายๆกัน เช่น ค, ฅ, ด เพื่อเป็นการฝึก
การคิดและการใช้สมาธิไปในตัวด้วย


อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 2

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการ เติมพยัญชนะภาษาไทยให้ตรงกับรูปภาพ จัดตัวอักษรแบบไม่เรียงกัน
เป็นการทดสอบความจำไปในตัว และเลือกภาพสวยๆ เพื่อเป็นการดึงดูดในการทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 1

แบบฝึกหัดนี้เป็นการเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป โดยเพิ่มความน่ารักและความน่าสนใจ
ให้กับแบบฝึกหัดด้วยรูปสัตว์ถือป้ายแบบต่างๆ เป็นการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ [ที่3]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์นี้ : เป็นการจับคู่เงาแบบต่างๆ ทั้งสิ่งของและสัตว์ เพิ่มความยากให้มากขึ้น
                                       นิดหนึ่งด้วยการ เช่น ถ้าเป็นการจับคู่หมวกพยายามหาหมวกที่มีรูปทรง
                                       ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด หรือเป็นรูปสัตว์ก็ให้จำเพาะเจาะจงอย่างเดียว
                                       เช่นในแบบฝึกหัดเป็นรูปนก เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
     วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ อนุกรม[ที่3]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เป็นการจัดเรียงลำดับ โดยเพิ่มจำนวนจาก 5อันดับ เป็น 6อันดับและใช้
                                     สิ่งของต่างๆ แบ่งหมวดหมู่แต่ละหน้าเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องมือ
                                     ทำสวน, เครื่องมือช่าง และ เฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆ เป็นแบบฝึกหัดทาง
                                     ด้านมิติสัมพันธ์เบื้องต้น พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของประเภทต่างๆ
                                    ไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: เรขาคณิต แบบที่ 3

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหา รูปภาพ ที่มีรูปร่างต่างจากภาพอื่น
                                    แบบฝึกหัดนี้ จะดูไม่ยากมาก เพราะตัวเลือกจะมีแค่ 4 ตัวเลือก แต่มี
                                    รูปร่างแค่ 2แบบ ซึ่งเด็กๆ จะต้องใช้สมาธินิดหนึ่ง ในการวิเคราะห์ออกมา

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

อ.2: เรขาคณิต แบบที่ 2

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การกำหนดรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ว่าตรงกับ
                                   คำตอบข้อใด ส่วนคำตอบ ที่ให้เป็น รูปภาพต่างๆ 
                                   เป็นการให้น้องๆ มองดูว่า รูปแบบที่ให้นั้น จะมีรูปร่างคล้ายกันกับรูปไหน
                                   แบบฝึกหัดนี้ จะดูยากกว่าแบบฝึกหัดที่แล้วตรงที่ คำตอบที่ให้นั้นจะไม่ระบุ
                                   ว่าเป็นรูปอะไร (รูปดาว วงรี สามเหลี่ยม) แต่จะเป็นรูปภาพที่มีรูปร่างแบบต่างๆ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         

อ.2: เรขาคณิต แบบที่ 1

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การกำหนดรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ว่าตรงกับ
                                   คำตอบข้อใด ส่วนคำตอบ ที่ให้เป็น รูปสามเหลี่ยม วงกลม ดาว เป็นต้น
                                   เป็นการให้น้องๆ มองดูว่า รูปแบบที่ให้นั้น จะมีรูปร่างคล้ายกันกับรูปไหน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่7]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองดูแล้วดูว่า ผักชนิดไหนที่อยู่ในถุง หรือ ในกระป๋องจะเพิ่ม
                                ความยากตรงที่ บางข้อก็มีผักชนิดเดียว และบางข้อก็มีผัก อยู่ 3ชนิดในจาน
                                เป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะดูคล้ายๆกับเกมส์เล็กน้อย


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การแยกประเภท [ที่3]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ โดยเริ่มต้นจากแบบง่ายๆ
                        ก่อน คือ การแยกประเภทของผัก และของผลไม้ จากนั้นก็เป็นการแยกประเภทตาม
                        ผิวของผลไม้ เป็นต้น ในแบบฝึกหัดนี้ น้องๆก็จะได้รู้จัก ความหมายใหม่ๆ ของคำว่า
                        ผิวเรียบเป็นอย่างไร ผิวขรุขระเป็นอย่างไร

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      

อ.2:สปช. การแยกประเภท [ที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ มีทั้งการแยกประเภทสัตว์ในแบบ
                         ต่างๆ เช่น สัตว์ที่บินได้, สัตว์ที่มีสี่ขา, สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือ สัตว์มีพิษเป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
        

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [นับเลข] แบบที่1

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขแบบธรรมดา
                     แต่เพิ่มความยากจากแบบก่อนๆ ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนด หรือ คำตอบเป็น
                     ตัวเลข แต่ของแบบฝึกหัดนี้ ใช้รูปภาพแทนตัวเลข ทั้งโจทย์และคำตอบ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ ดอกไม้

สมุดภาพรูปดอกไม้นี้ จะพยายามเน้นดอกไม้ไทยๆ และเน้นรูปภาพจริง อีกทั้ง
สมุดภาพนี้ยังสามารถเป็นสื่อการสอนได้ว่า ดอกไม้ชนิดใดมีกลิ่นหอมบ้าง
หรือดอกไม้ชนิดไหนเป็นดอกไม้ประจำวันสำคัญต่างๆ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปดอกไม้นี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 4 หน้า


วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ แมลง

สมุดภาพรูปแมลงนี้ จะมีทั้งรูปจริงและรูปการ์ตูน เนื่องจากสัตว์บางอย่างถ้าใช้รูปจริง
จะดูหน้ากลัวเกินไป อีกทั้งสมุดนี้ยังสามารถเป็นสื่อการสอนได้ว่า สัตว์ชนิดที่เป็นสัตว์
มีพิษ ถ้าไปจับอาจจะทำอันตรายเราได้ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปแมลงนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 4 หน้า

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ Aquatic

สมุดภาพรูป Aquatic นี้จะเน้นเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือทะเล รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆ
สามารถ ดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาที่ได้เวลาเจอ และสัตว์บางชนิดก็สามารถสอนได้ว่าเป็นสัตว์
มีพิษ เช่น แมงกะพรุน เป็นต้น สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปAquatic นี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 5 หน้า
            Link download: 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ สัตว์เลี้ยง

สมุดภาพรูปสัตว์เลี้ยง นี้จะเน้นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในฟาร์ม รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆสามารถดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาที่ได้เวลาเจอ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปสัตว์เลี้ยงนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 3 หน้า


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ สัตว์ป่า

สมุดภาพรูปสัตว์ป่า นี้จะเน้นเกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆสามารถ
ดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาที่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปสัตว์นี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 6 หน้า


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ ผัก

สมุดภาพรูปผัก นี้จะเน้นเกี่ยวกับผักไทยๆ รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆสามารถ
ดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาไปตลาดหรือ supermarket ได้ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปผักนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 9 หน้า

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ ผลไม้

สมุดภาพรูปผลไม้ นี้จะเน้นเกี่ยวกับผลไม้ไทย รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆสามารถ
ดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาไปตลาดหรือ supermarket ได้ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปผลไม้นี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 7 หน้า