วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อ.2: คณิตศาสตร์ นับเลข [ที่ 4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับแบบธรรมดา เปลี่ยนไปแค่คำตอบจากตัวเลข
                     ลองเปลี่ยนเป็นแบบภาษาไทยแทน
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย: 1.สาม     2.เจ็ด     3.หนึ่ง     4.ห้า     5.สอง

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่10]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการหารูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                         ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AT "
เฉลย 1.ข     2.ก     3.ข     4.ข     5.ข     

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่9]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการหารูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                         ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AN "

เฉลย 1.ข     2.ข     3.ก     4.ค     5.ข    

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระแอ

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการคัดและเขียน สระแอ สระอุ และสระโอจะเป็นการเติมคำและเป็นการคัด
                         ลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์
                         เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์ เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.แพ     2.แบ     3.แห     4.ดุ     5.ผุ     6.โบ     7.โถ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระอี

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำและเป็นการคัดลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบ
                         ทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์
                         เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.ผี     2.สี     3.ชี     4.ฝี     5.บี  

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำและเป็นการคัดลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบ
                         ทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์
                         เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.งู     2.หู     3.ปู     4.รู     5.ชู     6.คู     7.ถู

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระอา

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำและเป็นการคัดลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบ
                         ทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์
                         เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.งา     2.ขา     3.ตา     4.ยา     5.ฝา     6.ลา     7.อา

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Clip Animal Part I & II

Clip Animal ชุดที่ 1 และ ที่2
โดยจัดลำดับเรียงตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษClip ก เอ๋ย ก.ไก่เครดิต: มาจากคำศัพท์ และข้อความ ที่ใช้ค้นหาใน google.comวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่16]

แบบฝึกหัดนี้  เป็นการมองหาภาพที่ไม่สมบูรณ์ เพียง 1ภาพ เป็นการฝึกสังเกตในการมองเห็นของเด็กๆ 
                   โดยใช้ภาพสัตว์มาเป็นโจทย์ เพื่อเพิ่มนารักให้กับแบบฝึกหัด จะได้เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กๆ
                   ทำแบบฝึกหัด

เฉลย แผ่นที่1 :1.เต่าทองตัวที่หนึ่ง   2.แมงมุมตัวที่สอง   3.หนอนตัวที่สาม   4.เต่าทองตัวที่สี่    
                     5.มดตัวที่หนึ่ง
        แผ่นที่2 :1.ปลากระเบนตัวที่หนึ่ง  2.ปลาวาฬตัวที่สี่  3.ม้าน้ำตัวที่หนึ่ง   4.ปลาตัวที่สี่  
                     5.แมงกะพรุนตัวที่หนึ่ง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด ได้มาจาก คุณเนยสีฟ้า จาก bloggang.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่15]

แบบฝึกหัดนี้  เป็นการมองหาภาพที่ไม่สมบูรณ์ เพียง 1ภาพ เป็นการฝึกสังเกตในการมองเห็นของเด็กๆ โดยใช้ภาพสัตว์
                   มาเป็นโจทย์ เพื่อเพิ่มนารักให้กับแบบฝึกหัด จะได้เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด

เฉลย แผ่นที่1 :1.หมาตัวที่สี่    2.หมาตัวที่หนึ่ง  3.หมาตัวที่สอง  4.หมาตัวที่หนึ่ง      5.หมาตัวที่สาม
        แผ่นที่2 :1. วัวตัวที่สอง  2.กบตัวที่สี่        3.แมวตัวที่สี่     4.แรคคูนตัวที่สาม  6.เสือตัวที่สาม

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด ได้มาจาก คุณเนยสีฟ้า จาก bloggang.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต แบบที่7

แบบฝึกหัดนี้ เรขาคณิต เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกับที่ผ่านๆมา ต่างกันตรงที่ โจทย์ที่กำหนดให้
                    เป็นเส้นประ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ทำการฝึกการลากเส้นประรูปเรขาคณิตไปในตัว
                    โจทย์ที่กำหนดให้ จะเป็นรูป วงรี, วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, รูปหัวใจ และ
                    รูปดาว เป็นต้น
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต แบบที่6

แบบฝึกหัดนี้ เรขาคณิต เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกับที่ผ่านๆมา ต่างกันตรงที่ โจทย์ที่กำหนดให้
                    เป็นเส้นประ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ทำการฝึกการลากเส้นประรูปเรขาคณิตไปในตัว
                    โจทย์ที่กำหนดให้ จะเป็นรูป วงรี, วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, รูปหัวใจ และ
                    รูปดาว เป็นต้น
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่4"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่4 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่3"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่3 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่2"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่2 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่1"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่1 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :การแปะ รูปเรขาคณิต

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปเรขาคณิต โจทย์ที่กำหนดให้เป็นการตัดแปะ 
                    รูปเรขาคณิตจากนั้น ก็เอามาแปะในแบบฝึกหัด จากนั้นให้น้องๆลองเขียนรูปที่เอา
                    แปะไว้ เพื่อจะได้ดูด้วยว่า น้องๆสามารถหัดเขียนรูปเรขาคณิตได้หรือปล่าว และ
                    เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัว

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :สปช ความสัมพันธ์ [ที่3]

แบบฝึกหัดนี้ หมวดสร้างเสริมประสบการชีวิต หัวข้อความสัมพันธ์โจทย์ที่กำหนดให้เป็นการกำหนด
                     เกี่ยวกับสัตว์และอาหารที่กิน แต่เปลี่ยนจากการ กากบาท มาเป็นการระบายสีคำตอบ
                     เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ[1]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ในหัวข้อเรื่อง "หนักและ เบา" โดยจะ
                    เป็นการให้น้องๆได้ทำการเลือกรูปภาพที่มีน้ำหนักมากสุดและเบามากที่สุดในข้อเดียวกัน
                    โดยที่ให้น้อง ทำเครื่องหมายผิด ทับภาพที่หนักที่สุด  และทำเครื่องหมายถูกทับภาพที่
                    เบาที่สุด เริ่มต้นจากใช้รูปภาพเกี่ยวกับสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มมาเป็นโจทย์
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2: มิติสัมพันธ์ แบบที่4

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่ได้จากการเอาภาพที่กำหนดให้นำมาประกอบกัน โดยเริ่ม
                     แรกจะเริ่มจาก ภาพง่ายๆ เพื่อเป็นการให้เด็กๆ เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ อีกทั้ง
                     รูปที่นำมาใช้เป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม อื่ินๆ ก็ยังเป็นการสอนเกี่ยวกับเรขาคณิต
                     ไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่14]

แบบฝึกหัดนี้  จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็นรูปเกี่ยวกับของใช้
                   ที่อยู่ในครัวแบบต่างๆ และอีกทั้งแบบฝึกหัดนี้ก็สามารถสอนน้องๆเกี่ยวกับของใช้ในครัว เกี่ยวกับ
                   อันตรายจากของใช้ในครัวบางอย่าง เช่นมีดเป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็นรูปอาชีพ
                     ต่างๆ และแบบฝึกหัดนี้ก็สามารถสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ ไปในตัว  

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่12]

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็นรูปแบบ
                     ดอกไม้ แบบฝึกหัดนี้สามารถ ประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [บวกเลขด้วยรูปภาพ]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวกเลข โดยจะเป็นการเริ่มบวกเลขแบบเริ่มต้น คือ
                    การใช้รูปภาพแทนจำนวนในการบวกเลข จะเหมือนกับการนับเลขเพียงแต่มีการเพิ่ม
                    เครื่องหมายบวก ขึ้นมาในการสอนเบื้องต้นให้รู้จักคำว่านำมารวมกัน โดยใช้เครื่องหมาย
                    บวกเป็นสัญญาลักษณ์
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :แยกประเภท "สัตว์บกและสัตว์น้ำ"

ในแบบทดสอบนี้ จะเป็นคล้ายกับเกมส์ เป็นการแยกประเภทสัตว์น้ำและสัตว์บกแบบง่ายๆ เปลี่ยน
จากการวงกลม มาเป็นการตัดแปะด้วยตัวเอง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยในตัว ด้วย
การให้ลูกหัดใช้กรรไกรตัดกระดาษ การเปิดหลอดกาวทาแปะ ฝึกการคิดด้วยการแยก
ประเภทสัตว์น้ำและสัตว์บก ในแบบทดสอบนี้จะมี 2หน้า หน้าแรกเป็นช่องว่างสำหรับแปะรูปภาพ
ส่วนแผ่นที่2 เป็นรูปสัตว์น้ำและสัตว์บกค่ะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            แบบฝึกหัดความเข้าใจในการฟัง ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            นะคะ แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 2หน้า
Link Download

http://www.mediafire.com/download/mdpj4jlj9acivxm/K2+Test+cutpast2.pdf


วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :แยกประเภท "ผักและผลไม้"

ในแบบทดสอบนี้ จะเป็นคล้ายกับเกมส์ เป็นการแยกประเภทผักและผลไม้แบบง่ายๆ เปลี่ยน
จากการวงกลม มาเป็นการตัดแปะด้วยตัวเอง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยในตัว ด้วย
การให้ลูกหัดใช้กรรไกรตัดกระดาษ การเปิดหลอดกาวทาแปะ ฝึกการคิดด้วยการแยก
ประเภทผักและผลไม้ ในแบบทดสอบนี้จะมี 2หน้า หน้าแรกเป็นช่องว่างสำหรับแปะรูปภาพ
ส่วนแผ่นที่2 เป็นรูปผักและผลไม้ค่ะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            แบบฝึกหัดความเข้าใจในการฟัง ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            นะคะ แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 2หน้า
Link Download

http://www.mediafire.com/download/2ase9m1vz1t7m4d/K2+Test+cutpast1.pdf


วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :การฟัง "แมงมุมลายตัวนั้น"

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นเนื้อเพลงเด็ก ชื่อเพลงแมงมุมลายตัวนั้น สามารถนำไปสอนให้น้องๆร้อง
และยังเป็นการฝึกการพูดไปในตัว ในเนื้อแก้วเพิ่มรูปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อให้ดูน่า
ดึงดูดเวลาที่น้องๆได้ร้อง ส่วนคำถามในแบบฝึกหัดเป็นคำถามแบบง่ายๆเป็นการทดสอบ
ความจำในการฟังและการร้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            เนื้อเพลง จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :การฟัง "แม่ไก่อยู่ในตะกร้า"

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นเนื้อเพลงเด็ก ชื่อเพลงแม่ไก่อยู่ในตะกร้า สามารถนำไปสอนให้น้องๆร้อง
และยังเป็นการฝึกการพูดไปในตัว ในเนื้อแก้วเพิ่มรูปสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อให้ดูน่า
ดึงดูดเวลาที่น้องๆได้ร้อง ส่วนคำถามในแบบฝึกหัดเป็นคำถามแบบง่ายๆเป็นการทดสอบ
ความจำในการฟังและการร้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            เนื้อเพลง จาก วิกิซอร์ซ ห้องสมุดเสรี
       

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอูสระอี

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการทบทวน สระอู และ สระอี เป็นการเติมคำ โดยเริ่มจากคำง่ายๆ พยางค์
                         เดียว เช่น ปู, ถู และ ฝี เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
       


วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยโยงเส้น สระอี

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอี โดยแบบฝีกหัดเป็นแบบการโยงเส้นคำกับรูปภาพ
                        โดยเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เช่น สี และ ผี เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
     
แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่11]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็น
                                รูปแบบผลไม้ แก้วพยายามจะหาภาพที่แสดงเนื้อข้างในผลไม้ สำหรับ
                                เด็กที่ไม่ชอบกินผลไม้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ไปในตัวแบบฝึกหัดนี้
                                สามารถประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่10]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกันจำนวนเรียงกัน 3ภาพในแนวตั้ง แบบฝึกหัด
                                นี้ใช้่ภาพผักและผลไม้มาเป็นแบบ เป็นการทบทวนเกี่ยวกับรูปภาพผักและผลไม้
                                ไปในตัว พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวตั้ง" คืออะไรด้วยสามารถประยุกต์
                                 เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         


วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่9]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกันจำนวนเรียงกัน 3ภาพในแนวนอน
                                แบบฝึกหัดนี้ใช้่ภาพสัตว์มาเป็นแบบ เป็นการทบทวนเกี่ยวกับรูปภาพสัตว์
                                ไปในตัว พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวนอน" คืออะไรด้วยสามารถ
                                ประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           


วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอู เหมือนกับแบบที่9 แต่ต่างกันตรงที่ เปลี่ยนจากการ
                         โยงคำกับภาพ เป็นการเติมคำแทน
เฉลย ปู, ดู, หู, งู, ชู, ถู, คู, รู

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         


วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทย โยงเส้นสระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอู โดยแบบฝีกหัดเป็นแบบการโยงเส้นคำกับรูปภาพ
                         โดยเริ่มต้นจากคำง่ายๆ พยางค์เดียว เช่น ปู, หู และ งู เป็นต้น
                         * รูปภาพคำว่า "คู" อาจจะดูเป็นคล้ายๆลำธารนิดหนึ่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่
                         ช่วยอธิบายนิดหนึ่งเพราะรูปที่เป็นคูน้ำนั้นหายากค่ะ... ^0^

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอา

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอา เหมือนกับแบบที่7 แต่ต่างกันตรงที่ เปลี่ยนจาก
                        การโยงคำกับภาพ เป็นการเขียนเติมคำแทน ในแบบฝึกหัดนี้จะมีคำซ้ำกันอยู่ 2คำ
                        คือ ยา กับ ลา เพื่อให้เต็มหน้าแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยโยงเส้น สระอา

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอา โดยแบบฝีกหัดจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆพยางค์เดียว
เป็นแบบการโยงเส้น ระหว่างคำกับรูปภาพ โดยคำที่ใช้เช่น  นา, อา, ยา เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [นับเลข] แบบที่ 2

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขแบบธรรมดา
                     โดยใช้รูปสัตว์นั้ำต่างๆมาเป็นโจทย์ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลขและ
                     สัตว์น้ำไปในตัว และเพิ่มความหลากหลายให้กับแบบฝึกหัดนิดหนึ่งตรงที่
                     น้องๆต้องเขียนทั้งเลขอารบิคและเลขไทย ลงไปในคำตอบ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :สปช. ความสัมพันธ์ [ที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์
                         หรืออาหารการกินของสัตว์เป็นต้น 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต [ที่5]

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหาจำนวนรูปทรงจากภาพที่กำหนดให้
                                   ลักษณะคล้ายกันกับแบบฝึกหัดที่4 ต่างกันตรงที่รอบนี้ น้องๆจะต้องหา
                                   คำตอบ ข้อละ 2รูปทรง
                                   และในแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่มีคำตอบ น้องๆจะต้องใส่
                                   เลขศูนย์ มาดูกันว่าน้องๆจะทำได้ถูกต้องหรือปล่าว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่8]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่มีจำนวนเท่ากัน เป็นการทบทวนการนับเลขไปในตัว
                                โดยจะใช้ภาพผลไม้มาเป็นโจทย์ โดยเริ่มจากแบบง่ายๆก่อน คือ ใช้ผลไม้ชนิด
                                เดียวกัน จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นผลไม้หลากชนิด                                 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.comวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต [ที่4]

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหาจำนวนรูปทรงจากภาพที่กำหนดให้
                                    จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดหนึ่ง ตรงที่ที่บางข้อจะให้มา 2 รูป เช่น
                                    รูปดาว ที่ซ้อนอยู่ในรูปหัวใจ แต่จะกำหนดให้นับเฉพาะรูปดาว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
   


วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ที่เหมือนกันกับรูปภาพที่กำหนดให้
                    เป็นแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่เน้นความยากไปที่อักษร คือพยายาม
                    ใช้อักษรที่มีความคล้ายคลึงกันเช่น รูปหมู =  p, q, d เป็นต้น  เพื่อให้เด็กมี
                    ความสังเกตมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่7]

ในแบบฝึกหัดแบบที่นี้ จะเป็นการหาตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ขาดหายไป แบบง่ายๆ เป็นการ
                                   เปลี่ยนแบบฝึกหัดบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่ให้เด็กเบื่อเกินไป อีกทั้งเป็น
                                   การท่อง ABC ไปในตัว


อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่6]

ในแบบฝึกหัดแบบที่นี้ จะเป็นการหาตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก ให้ตรงกับกลุ่มตัวอักษรที่กำหนดให้
                                   เช่น bqd = bqd, dqb, แบบฝึกหัดนี้จะเป็นการฝึกการสังเกตุและฝึกสมาธิ
                                   นิดหน่อย เพราะตัวอักษรที่กำหนดให้นั้น จะพยายามหาแบบที่คล้ายๆกัน
     

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทย [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาพยัญชนะที่เหมือนกันกับรูปภาพที่กำหนดให้ เป็นแบบง่ายๆไม่มีอะไรมาก
                     เพียงแต่เน้นความยากไปที่พยัญชนะ คือพยายามใช้พยัญชนะที่มีความคล้ายคลึงกัน
                     เช่น รูปช้าง = ข, ช, ซ  เพื่อให้เด็กมีความสังเกตมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com และ wunjun.com


วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 5

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาพยัญชนะที่เหมือนกันกับพยัญชนะที่กำหนดให้ ดูเป็นแบบง่ายๆไม่มีอะไรมาก
แค่หาพยัญชนะที่เหมือนกันกับแบบที่กำหนดให้ แต่ว่าจะยุ่งยากตรงที่ว่าคำตอบที่กำหนดให้นั้นจะ
คล้ายกันกับตัวพยัญชนะที่กำหนด และคำตอบไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่มีหลายตัวๆ ดังนั้นเวลาเด็กที่
ทำแบบฝึกหัดนี้ ต้องละเอียดและรอบคอบด้วย จึงจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้ถูกต้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com