วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่14]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ มากกว่า และ น้อยกว่า

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนคู่และจำนวนคี่

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสีและเป็นการทบทวนการอ่านไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เรขาคณิต แบบที่ 3

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตแบบง่ายๆ
* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่12]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ การมองดูสังเกตุ
       
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่11]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ
       
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่10]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ
       
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*