วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขแบบธรรมดา
                     แต่เพิ่มความน่าสนใจตรงตัวเลือกที่แบบก่อนใช้การ กากบาท, โยงเส้น
                     เขียนเส้นประ และเติมตัวเลข มาเป็น การลากเส้นตามช่องที่กำหนดให้ไป
                     ถึงตัวเลขที่นับได้ โดยการพยายามไม่ให้ลากเส้นออกนอกช่อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่6]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่สมบูรณ์ โดยรูปแบบคล้ายกับเกมส์จับผิดโดยมี
                                ภาพให้ 3ภาพ โดยใน 3ภาพนี้จะมีภาพที่สมบูรณ์เพียงภาพเดียว แบบฝึกหัดนี้
                               จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดหนึ่งตรงที่ ภาพที่กำหนดให้นั้นเดิมๆจะใช้ภาพเดียวๆ
                               เช่น ภาพวัวก็ใช้วัวตัวเดียวเป็นโจทย์ แต่ในแบบฝึกหัดนี้จะเพิ่มเป็น เช่น วัวกับคน
                              เพื่อทึ่จะให้น้องๆต้องใช้สมาธิมากขึ้นในการที่จะมองหาภาพที่สมบูรณ์

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่5]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ เป็นการจับคู่สี ลักษณะเป็นการจับคู่ภาพที่มีสีเหมือนกันกับภาพสีที่กำหนดให้
                                แบบฝึกหัดนี้จะดูคล้ายๆเกมส์นิดหนึ่ง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
        
อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่4]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการจับคู่เงาโดยพยายามจะเน้นให้ใน 1หน้านั้นถ้าเป็นเงาสัตว์
                                ก็จะเป็นเงาสัตว์ชนิดเดียวกัน เช่น เงารูปกา หรือ เงารูปแมว เป็นต้น
                                เป็นการฝึกทักษะในการมองเห็นอย่างหนึ่ง อีกทั้งคุณพ่อแม่อาจจะ
                                ตั้งคำถามได้ว่า เงาเหล่านี้คือสัตว์ชนิดใด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
  

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่3]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่แตกต่างจากเพื่อน โดยจะใช้ผลไม้เป็นรูปภาพ
                                มาเป็นโจทย์และเป็นผลไม้ชนิดเดียกันจะมีทั้งหมด 4ภาพ โดยน้องๆจะ
                               ต้องหาภาพที่มีลักษณะที่แตกต่างจากภาพอื่น แบบฝึกหัดนี้จะสังเกตได้ว่า
                               แก้วจะพยายามใช้ภาพผลไม้ในลักษณะผ่าซีกและเป็นผลไม้จริง เพื่อจะได้
                               ให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้และรู้ว่าในผลไม้ในมีลักษณะอย่างไร


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่2]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่สมบูรณ์ โดยรูปแบบคล้ายกับเกมส์จับผิดโดยมีภาพ
                                ให้ 3ภาพ โดยใน 3ภาพนี้จะมีภาพที่สมบูรณ์เพียงภาพเดียว โดยแบบฝึกหัดนี้
                                จะใช้ภาพเกี่ยวกับการขนส่งเข้ามาใช้ พร้อมทั้งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวยาน
                                พาหนะและป้ายจราจรต่างๆไปด้วย 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      


อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่1]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่สมบูรณ์ โดยรูปแบบคล้ายกับเกมส์จับผิดโดยมี
                                ภาพให้ 3ภาพ โดยใน 3ภาพนี้จะมีภาพที่สมบูรณ์เพียงภาพเดียว โดย
                                แบบฝึกหัดนี้จะใช้ภาพสัตว์เข้ามาใช้ พร้อมทั้งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
                                สัตว์ต่างๆไปด้วย

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
   วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ความใจในการฟัง[T] ที่1

มาลองอ่านนิทานอีสปให้ลูกๆฟัง หลังจากนั้นลองถามคำถาม โดยที่ไม่ให้ดูเนื้อเรื่องและรูปภาพ
เพื่อจะลองทดสอบดู.... ^0^
นิทานอีสป เรื่องชาวนากับงูเห่า


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่12]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับขนาดต่างๆ เช่น สูง ,ต่ำ, ยาว, สั้น,อ้วน และผอม
                     เริ่มต้นจากการมีตัวเลือกให้ 3ตัวเลือกแล้วมาเปรียบเทียบกันตามโจทย์ที่กำหนดให้
                     เช่น สูงที่สุด หรือ เล็กที่สุด เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
        

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่11]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขและหาจำนวน
                     ของผักที่วางปะปนกันว่าแต่ละชนิดที่กำหนดมานั้น แต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่
                     ส่วนตัวเลขที่เป็นตัวเลขนั้น กำหนดให้มีทั้งเลขไทย และ เลขอารบิค 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
     

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่10]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขและหาตัวเลข
                     ที่หายไป มีทั้งเลขไทยและเลขอารบิค โดยเพิ่มความน่าทำด้วยการใช้
                     รูปสัตว์เป็นกรอบในการใส่ตัวเลขที่หายไป

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่9]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข ออกแบบ แบบฝึกหัดให้ดูคล้าย
                     เกมส์ค้นหา เพื่อเป็นการทำให้แบบฝึกหัดนั้นดูสนุกและน่าทำมากขึ้น หลังจาก
                     ที่ค้นหาและนับได้แล้ว ก็นำตัวเลขที่นับได้มาใส่ในช่องตามภาพที่กำหนดให้
                     โจทย์อาจจะเยอะไปนิดสำหรับเด็ก.. ^0^

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยใช้รูปผักเป็นรูปประกอบ
                    ในการนับ ในแบบฝึกหัดนี้ใช้เส้นประเป็นตัวเลือก โดยให้น้องๆนับผัก เมื่อได้
                    คำตอบแล้วก็โยงเส้นไปยังตัวเลขที่นับได้ พร้อมทั้งเขียนตัวเลขที่นับได้จากตัว
                    เลือกที่กำหนดให้

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่7]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยใช้รูปผลไม้เป็นรูปประกอบ
                    ในการนับ ในแบบฝึกหัดนี้ใช้เส้นประเป็นตัวเลือก โดยให้น้องๆนับผลไม้เมื่อได้
                    คำตอบแล้วก็โยงเส้นไปยังตัวเลขที่นับได้ พร้อมทั้งเขียนตัวเลขที่นับได้จากตัว
                    เลือกที่กำหนดให้

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข มีตัวเลือกให้ทั้งตัวเลขอารบิคและ
                     ตัวเลขไทย โดยให้เป็นเส้นประเพื่อช่วยฝึกเขียนไปในตัว ส่วนตัวเลือกใช้เป็นผัก
                     ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผักชนิดต่างๆไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่5]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข มีตัวเลือกให้ทั้งตัวเลขอารบิคและ
                     ตัวเลขไทย โดยให้เป็นเส้นประเพื่อช่วยฝึกเขียนไปในตัว ส่วนตัวเลือกใช้เป็นสัตว์
                     ชนิดต่างๆ แต่ให้ 1หน้าเป็นหนึ่งหมวดหมู่ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ
                     ไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
       

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. ความสัมพันธ์ [ที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกาย มีทั้งเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะ
                         เป็นต้น เพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
        
 

อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่4]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการ ให้น้องมาวิเคราะห์ดูว่ามีรูปไหนที่ต่างจากพวกเป็นการรวบรวมเอา
                         ภาพต่างๆมารวมกัน มีทั้ง รูปสัตว์, ผัก, ผลไม้ หรือสิ่งของประเภทต่างๆ เพื่อให้
                         แบบฝึกหัดดูมีความหลากหลายมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่3]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการ ให้น้องๆดูว่ามีอะไรอยู่ในตะกร้าหรือในรถเข็น เป็นแบบฝึกหัดที่ไม่
                         ซับซ้อนอะไรมาก เพียงแต่ว่าในคำตอบของแต่ละข้อ จะพยายามหาคำตอบ
                         ที่ดูใกล้เคียงกันมาให้เลือก เช่น ตะกร้าดอกไม้ ก็พยายามหาดอกไม้ต่างชนิด
                         แต่สีเดียวกันมาเป็นคำตอบ เพื่อที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ความคิดมานิดหนึ่ง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
       

อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นภาคต่อ จากแบบฝึกหัดการวิเคราะห์แบบที่ 1  เนื้อหาเกี่ยวกับการกินของสัตว์
                         ต่างๆ โดยที่น้องๆ ต้องมานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูว่า สัตว์เหล่านี้ กินอะไรเป็นอาหาร

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            ที่มา :คำเฉลย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการกินของสัตว์ต่างๆ โดยที่น้องๆ ต้องมานั่งวิเคราะห์พิจารณา
                         ดูว่า สัตว์เหล่านี้ กินอะไรเป็นอาหาร

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            ที่มา :คำเฉลย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
      

อ.2:สปช. แยกประเภท [ที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการนำภาพหลากหลายมารวมกัน แล้วในแต่ละข้อจะเป็นการแยกประเภท
                        ของรูปภาพที่ให้มา มีทั้งแยกประเภทสัตว์ต่างๆ แยกประเภท ผักและผลไม้ เป็นต้น 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ อนุกรม[ที่2]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เกี่ยวกับอนุกรมการจัดเรียงลำดับ โดยเริ่มจากแบบง่ายๆก่อน เริ่มต้นจาก
                                     แค่ 5อันดับ โดยใช้รูปผักมาเป็นแบบ เพื่อเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องผักไป
                                     ในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ อนุกรม[ที่1]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เกี่ยวกับอนุกรม การจัดเรียงลำดับ โดยเริ่มจากแบบง่ายๆก่อน เริ่มต้น
                                     จาก 5อันดับก่อน โดยใช้รูปสัตว์มาเป็นแบบ และพยายามจัดหมวดหมู่
                                     แต่หน้าให้เป็นประเภทเดียวกัน เช่นหน้าแรก สัตว์ป่า สัตว์น้ำ
                                     สัตว์ในฟาร์ม เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
          

อ.2 :มิติสัมพันธ์ [ที่2]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เป็นการจับคู่รูปที่ขาดหายให้สมบูรณ์ โดยใช้รูปเงาของสัตว์และสิ่งของต่างๆ
                                     มาเป็นรูปแบบในการทำแบบฝึกหัด เพิ่มความยากขึ้นโดยเอามาผสมรวมกัน
                                     อยู่ในหน้าเดียวกัน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
        

อ.2 :มิติสัมพันธ์ [ที่1]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์ : เป็นการจับคู่รูปที่ขาดหายให้สมบูรณ์ โดยใช้รูปเครื่องหมายจราจร เครื่องหมาย
                                     ต่างๆ อาหาร และผลไม้ มาเป็นรูปแบบในการทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
        

สมุดภาพ ผัก

เป็นทั้งสมุดภาพหรือบัตรคำ ก็ได้ค่ะ ^0^

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556