วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการจับคู่สิ่งของต่างๆ กับ เด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย
* คำตอบของแต่ละข้อจะมีมากกว่า 1 คำตอบนะคะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [แบบที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                        ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AT " และ "_AN"
                        อักษรภาษาอังกฤษตัวเขียน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาอังกฤษ [แบบที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นโยงเส้นรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                        ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AT " และ "_AN"
                        อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการจับคู่ภาพที่มีขนาดเท่ากัน
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการจับคู่สัตว์ชนิดต่างๆ กับอาหารของสัตว์เหล่านี้
* คำตอบของแต่ละข้อจะมีมากกว่า หรือ เท่ากับ 1 คำตอบนะคะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่2]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการจับคู่สัตว์ชนิดต่างๆ กับที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้
* คำตอบของแต่ละข้อจะมีมากกว่า หรือ เท่ากับ 1 คำตอบนะคะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเริ่มต้นง่ายๆ เกี่ยวกับ จำนวนคู่และจำนวนคี่ ใช้ภาพมาเป็นตัวช่วยแล้วให้
                     แยกด้วยการใช้หลักวงกลมภาพเป็นคู่ๆเอา ที่เหลือเศษก็จะเป็นจำนวนคี่แทน

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *