วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาไทย [สระ] ชุดที่2

หมวดภาษาไทย
หน่วยที่1 : เกี่ยวกับ สระ ในภาษาไทย

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย: ปลา, วัว, ปู, มด, เต่า, หมู, กบ, ไก่, ยุง, กวาง

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาไทย [สระ] ชุดที่1

หมวดภาษาไทย
หน่วยที่1 : เกี่ยวกับ สระ ในภาษาไทย

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่6

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 11-20 ชุดที่3

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่5

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 11-20 ชุดที่2

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่4

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 11-20 ชุดที่1

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*