วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่2

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่2
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่1

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.ห้า 2. ข.สิบสอง 3. ง.เก้า 4. ง.สิบสี่

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อ.3 :ภาษาไทย รูปสระแบบที่2

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสระ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.ยู่ยี่,  2. ค.ฟู่ฟ่า,  3. ข.ได้แต่,  4. ค.ในไร่,  5. ข.เจ้าชู้

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อ.3 :ภาษาไทย รูปสระแบบที่1

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสระ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.สีดา, 2. ข.วิชา, 3. ค.ทะเล, 4. ค.กะลา, 5. ค.ทางโค้ง