วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อ.2: คณิตศาสตร์ นับเลข [ที่ 4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับแบบธรรมดา เปลี่ยนไปแค่คำตอบจากตัวเลข
                     ลองเปลี่ยนเป็นแบบภาษาไทยแทน
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย: 1.สาม     2.เจ็ด     3.หนึ่ง     4.ห้า     5.สอง