วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :วิทยาศาสตร์ [สัตว์รอบตัวเรา]

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่2 : สัตว์รอบตัวเรา
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

 2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 ** ป.1 :วิทยาศาสตร์ [พืชรอบตัวเรา]

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่2 : พืชรอบตัวเรา
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

 2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 ** 


ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Things for school]

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Things  of  school.

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

 2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 ** วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Week]

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Days of Week.

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาไทย [สระ] ชุดที่4

หมวดภาษาไทย
หน่วยที่1 : เกี่ยวกับ สระ ในภาษาไทย

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย:
กุหลาบ, บัว, ดาวเรือง, จำปี, ทานตะวัน
ดอกเข็ม, อัญชัน, กล้วยไม้, มะลิ, ใบไม้

ป.1 :ภาษาไทย [สระ] ชุดที่3

หมวดภาษาไทย
หน่วยที่1 : เกี่ยวกับ สระ ในภาษาไทย

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย:
บ้าน, ประตู, หน้าต่าง, โซฟา, แจกัน
ผ้าม่าน, โต๊ะ, เก้าอี้, กำแพง, ตู้

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาไทย [สระ] ชุดที่2

หมวดภาษาไทย
หน่วยที่1 : เกี่ยวกับ สระ ในภาษาไทย

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย: ปลา, วัว, ปู, มด, เต่า, หมู, กบ, ไก่, ยุง, กวาง

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาไทย [สระ] ชุดที่1

หมวดภาษาไทย
หน่วยที่1 : เกี่ยวกับ สระ ในภาษาไทย

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่6

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 11-20 ชุดที่3

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่5

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 11-20 ชุดที่2

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่4

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 11-20 ชุดที่1

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ป.1 :วิทยาศาสตร์ [สิ่งรอบตัวเรา] ชุดที่3

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่1 :สิ่งรอบตัวเรา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชุดที่2
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ป.1 :วิทยาศาสตร์ [สิ่งรอบตัวเรา] ชุดที่2

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่1 :สิ่งรอบตัวเรา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชุดที่2
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


ป.1 :วิทยาศาสตร์ [สิ่งรอบตัวเรา] ชุดที่1

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่1 :สิ่งรอบตัวเรา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชุดที่1
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่3

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 1-10 ชุดที่3

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่2

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 1-10 ชุดที่2

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่1

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 1-10 ชุดที่1

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่7

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่7
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ แล้วเปรียบเทียบน้อยกว่า หรือ มากกว่า

 เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่6

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่6
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ แล้วเปรียบเทียบน้อยกว่า หรือ มากกว่า

 เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่5

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่5
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ แล้วเปรียบเทียบน้อยกว่า หรือ มากกว่า

 เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com
*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่4

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่4
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ แล้วเปรียบเทียบเท่ากัน หรือไม่เท่ากัน

 เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่3

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่3
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย:
1. ก. ซูชิ ๓ ชิ้น     2. ค. ปลาทอด ๑ ตัว     3. ข. ลูกชิ้น ๖ ลูก
4. ข.กุ้งทอด ๒ ตัว     5. ก.ซาลาเปา ๔ ลูก

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่2

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่2
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่1

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.ห้า 2. ข.สิบสอง 3. ง.เก้า 4. ง.สิบสี่

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อ.3 :ภาษาไทย รูปสระแบบที่2

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสระ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.ยู่ยี่,  2. ค.ฟู่ฟ่า,  3. ข.ได้แต่,  4. ค.ในไร่,  5. ข.เจ้าชู้

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อ.3 :ภาษาไทย รูปสระแบบที่1

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสระ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.สีดา, 2. ข.วิชา, 3. ค.ทะเล, 4. ค.กะลา, 5. ค.ทางโค้ง

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.3 :เชาวปัญญา [ดอกไม้และต้นไม้]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและธัญพืช

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย1. ง.ต้นกล้วย, 2. ข.ต้นไผ่, 3. ก.ต้นข้าว, 4. ข.ต้นข้าวโพด, 5. ก.ต้นมะพร้าว

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.3 :เชาวปัญญา [ผักและธัญพืช]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและธัญพืช
 
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3 :เชาวปัญญา [ผลไม้]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่15]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต
   
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.3: เชาว์ปัญญา [ที่14]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต
     
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*