อ.ภาษาไทย

แบบฝึกหัดภาษาไทย
เกี่ยวกับ พยัญชนะไทย ก-ฮ, สระต่างๆ, วรรณยุกต์ และการประสมคำ โดยเริ่มต้นจากแบบฝึกหัด ก-ฮ
แบบง่ายๆก่อน จาก จับคู่โยงเส้นภาพและตัวอักษร เขียนพยัญชนะที่ขาดหายไป แยกแยะตัวอักษรที่มี
ลักษณะที่คล้ายกัน หรือ การเติมพยัญชนะ ให้ตรงกับรูปภาพ เป็นต้น

เครดิต: กรอบรูปและรูปภาพในการตกแต่งจาก คุณเนยสีฟ้า bloggang.com

อนุบาล3 : แบบฝึกหัดภาษาไทย
อ.3 : ภาษาไทย รูปสระที่2
อ.3 : ภาษาไทย สระอัว สระอัวะ  อ.3 : ภาษาไทย สระอึ สระอือ  อ.3 : ภาษาไทย รูปสระที่1
อ.3 : ภาษาไทย สระแอ     อ.3 : สระไอไม้ม้วน ไม้มลายู   อ.3 : ภาษาไทย สระเอือ สระเอีย
อ.3 : ภาษาไทย สระอุ               อ.3 : ภาษาไทย สระอูู             อ.3 : ภาษาไทย สระเอ
อ.3 :ภาษาไทย สระอา              อ.3 :ภาษาไทย สระอิ              อ.3 :ภาษาไทย สระอี
อ.3 :ภาษาไทย แบบที่1            อ.3 :ภาษาไทย แบบที่2          อ.3 :ภาษาไทย สระอะ

อนุบาล2 : แบบฝึกหัดภาษาไทย
อ.2 :เขียนและคัด สระแอ
อ.2 :เขียนและคัด สระอา          อ.2 :เขียนและคัด สระอู            อ.2 :เขียนและคัด สระอา
อ.2 :เติมคำ สระอูสระอี             อ.2 :เติมคำ สระอู                     อ.2 :เติมคำสระอา
อ.2 :โยงเส้น สระอู                   อ.2 :โยงเส้น สระอี                   อ.2 :โยงเส้น สระอา  
อ.2 :ภาษาไทย แบบที่ 6          อ.2 :ภาษาไทย แบบที่ 5          อ.2 :ภาษาไทย แบบที่ 4     
อ.2 :ภาษาไทย แบบที่ 3          อ.2 :ภาษาไทย แบบที่ 2          อ.2 :ภาษาไทย แบบที่ 1

อนุบาล 1: แบบฝึกหัดภาษาไทย


***สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ    ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับ อนุญาติจากเจ้าของ Blog ***