วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ในแบบฝึกหัดนี้ยังไม่มีตัวเลขให้น้องๆเปรียบเทียบ
แต่เป็นการให้คาดคะเนจากตาเปล่าที่เห็น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 : ภาษาไทย สระอะ

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับ สระอะ มีทั้ง อ่าน, เติมคำให้ตรงกับภาพ, จับคู่คำ และประสมคำ
                 
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่7]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับแบบง่ายๆ และเป็นการทบทวนการนับเลขไปในตัวค่ะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับแบบง่ายๆ เพิ่มเติมตรงที่คำตอบที่ให้เป็นตัวหนังสือ
                    แทนตัวเลข
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่5]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับแบบง่ายๆ เพิ่มเติมตรงที่คำตอบที่ให้เป็นตัวหนังสือ
                    แทนตัวเลข
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่5]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ เกี่ยวกับ ไก่และไข่

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *