อ.แบบทดสอบ

เกี่ยวกับแบบทดสอบตัวเองต่างๆ ที่แก้วลองหัดทำขึ้นมาเอง เช่น ความเข้าใจในการฟัง, ความเข้าใจในการอ่าน และความเข้าใจในการเขียน เป็นต้น โดยจะเริ่มด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 


เครดิต: กรอบรูปและรูปภาพในการตกแต่งจาก คุณเนยสีฟ้า bloggang.com

***สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ    ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับ อนุญาติจากเจ้าของ Blog ***