อ.เชาว์ปัญญา

แบบฝึกหัด เชาว์ปัญญา
เกี่ยวกับ การคิดในรูปแบบความหมาย, ความสัมพันธ์, การวิเคราะห์, การมองเห็นและจดจำ รวมไปถึงความเกี่ยวเนื่องในแบบต่างๆ
เครดิต: กรอบรูปและรูปภาพในการตกแต่งจาก คุณเนยสีฟ้า bloggang.com

อนุบาล 3: แบบฝึกหัดเชาว์ปัญญา 
อ.3 :เชาว์ปัญญา [ผัก]       อ.3 :เชาว์ปัญญา [ผลไม้]    อ.3 :เชาว์ปัญญา [ดอกไม้]
อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่13]     อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่14]      อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่15]
อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่10]     อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่11]      อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่12]
อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่7]       อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่8]        อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่9]  
อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่4]       อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่5]        อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่6
อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่1]       อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่2]        อ.3 :เชาว์ปัญญา [ที่3]

อนุบาล 2: แบบฝึกหัดเชาว์ปัญญา
อ.2 :ความสัมพันธ์ [ที่3]          อ.2 :การมองเห็นและจดจำ [ที่1]
อ.2 :ความสัมพันธ์ [ที่2]          อ.2 :การแยกประเภท [ที่3]     อ.2 :การแยกประเภท [ที่2]
อ.2 :ความสัมพันธ์ [ที่1]        อ.2: การวิเคราะห์ [ที่4]         อ.2: การวิเคราะห์ [ที่3]    
อ.2: การวิเคราะห์ [ที่2]         อ.2: การวิเคราะห์ [ที่1]         อ.2: การแยกประเภท [ที่1]


อนุบาล 1: แบบฝึกหัดเชาว์ปัญญา
Click ตรงนี้เพื่อเข้าไปดู แบบฝึกหัดอนุบาล 1
***สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ    ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับ อนุญาติจากเจ้าของ Blog ***