วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่10]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการหารูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                         ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AT "
เฉลย 1.ข     2.ก     3.ข     4.ข     5.ข     

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่9]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการหารูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้ โดยจะพยายามเริ่มจากคำศัพท์
                         ง่ายๆ พยางค์เดียว และมีตัวสะกดคล้ายกัน ในแบบฝึกหัดนี้จะเป็น " _AN "

เฉลย 1.ข     2.ข     3.ก     4.ค     5.ข    

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระแอ

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการคัดและเขียน สระแอ สระอุ และสระโอจะเป็นการเติมคำและเป็นการคัด
                         ลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์
                         เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์ เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.แพ     2.แบ     3.แห     4.ดุ     5.ผุ     6.โบ     7.โถ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระอี

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำและเป็นการคัดลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบ
                         ทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์
                         เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.ผี     2.สี     3.ชี     4.ฝี     5.บี  

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำและเป็นการคัดลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบ
                         ทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์
                         เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.งู     2.หู     3.ปู     4.รู     5.ชู     6.คู     7.ถู

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระอา

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเติมคำและเป็นการคัดลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบ
                         ทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์
                         เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.งา     2.ขา     3.ตา     4.ยา     5.ฝา     6.ลา     7.อา

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Clip Animal Part I & II

Clip Animal ชุดที่ 1 และ ที่2
โดยจัดลำดับเรียงตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษClip ก เอ๋ย ก.ไก่เครดิต: มาจากคำศัพท์ และข้อความ ที่ใช้ค้นหาใน google.comวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่16]

แบบฝึกหัดนี้  เป็นการมองหาภาพที่ไม่สมบูรณ์ เพียง 1ภาพ เป็นการฝึกสังเกตในการมองเห็นของเด็กๆ 
                   โดยใช้ภาพสัตว์มาเป็นโจทย์ เพื่อเพิ่มนารักให้กับแบบฝึกหัด จะได้เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กๆ
                   ทำแบบฝึกหัด

เฉลย แผ่นที่1 :1.เต่าทองตัวที่หนึ่ง   2.แมงมุมตัวที่สอง   3.หนอนตัวที่สาม   4.เต่าทองตัวที่สี่    
                     5.มดตัวที่หนึ่ง
        แผ่นที่2 :1.ปลากระเบนตัวที่หนึ่ง  2.ปลาวาฬตัวที่สี่  3.ม้าน้ำตัวที่หนึ่ง   4.ปลาตัวที่สี่  
                     5.แมงกะพรุนตัวที่หนึ่ง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด ได้มาจาก คุณเนยสีฟ้า จาก bloggang.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่15]

แบบฝึกหัดนี้  เป็นการมองหาภาพที่ไม่สมบูรณ์ เพียง 1ภาพ เป็นการฝึกสังเกตในการมองเห็นของเด็กๆ โดยใช้ภาพสัตว์
                   มาเป็นโจทย์ เพื่อเพิ่มนารักให้กับแบบฝึกหัด จะได้เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กๆทำแบบฝึกหัด

เฉลย แผ่นที่1 :1.หมาตัวที่สี่    2.หมาตัวที่หนึ่ง  3.หมาตัวที่สอง  4.หมาตัวที่หนึ่ง      5.หมาตัวที่สาม
        แผ่นที่2 :1. วัวตัวที่สอง  2.กบตัวที่สี่        3.แมวตัวที่สี่     4.แรคคูนตัวที่สาม  6.เสือตัวที่สาม

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด ได้มาจาก คุณเนยสีฟ้า จาก bloggang.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*