วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ป.1 :วิทยาศาสตร์ [สิ่งรอบตัวเรา] ชุดที่3

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่1 :สิ่งรอบตัวเรา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชุดที่2
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

ป.1 :วิทยาศาสตร์ [สิ่งรอบตัวเรา] ชุดที่2

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่1 :สิ่งรอบตัวเรา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชุดที่2
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


ป.1 :วิทยาศาสตร์ [สิ่งรอบตัวเรา] ชุดที่1

หมวดวิทยาศาสตร์
หน่วยที่1 :สิ่งรอบตัวเรา เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ชุดที่1
เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่3

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 1-10 ชุดที่3

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่2

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 1-10 ชุดที่2

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :ภาษาอังกฤษ [Number] ชุดที่1

หมวดภาษาอังกฤษ
หน่วยที่1 :Number 1-10 ชุดที่1

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่7

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่7
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ แล้วเปรียบเทียบน้อยกว่า หรือ มากกว่า

 เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่6

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่6
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ แล้วเปรียบเทียบน้อยกว่า หรือ มากกว่า

 เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*