วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต แบบที่7

แบบฝึกหัดนี้ เรขาคณิต เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกับที่ผ่านๆมา ต่างกันตรงที่ โจทย์ที่กำหนดให้
                    เป็นเส้นประ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ทำการฝึกการลากเส้นประรูปเรขาคณิตไปในตัว
                    โจทย์ที่กำหนดให้ จะเป็นรูป วงรี, วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, รูปหัวใจ และ
                    รูปดาว เป็นต้น
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต แบบที่6

แบบฝึกหัดนี้ เรขาคณิต เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกับที่ผ่านๆมา ต่างกันตรงที่ โจทย์ที่กำหนดให้
                    เป็นเส้นประ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ทำการฝึกการลากเส้นประรูปเรขาคณิตไปในตัว
                    โจทย์ที่กำหนดให้ จะเป็นรูป วงรี, วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, รูปหัวใจ และ
                    รูปดาว เป็นต้น
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่4"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่4 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่3"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่3 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่2"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่2 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :การแปะ "Tangram แบบที่1"

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปแบบ Tangram แบบที่1 ไม่มีอะไรมากแค่แปะ
                     กระดาษสีให้เหมือนกับรูปที่กำหนดให้ ดูเหมือนงายแต่แบบฝึกหัดนี้ ช่วยในการคิด
                     การมอง และใช้สมาธิมาก เพราะภาพที่แปะจะให้สวยงามจะต้องให้มุมต่างๆ นั้น
                     ชิดกัน ซึ่งเวลาแปะจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวด้วยค่ะ
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :การแปะ รูปเรขาคณิต

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปเรขาคณิต โจทย์ที่กำหนดให้เป็นการตัดแปะ 
                    รูปเรขาคณิตจากนั้น ก็เอามาแปะในแบบฝึกหัด จากนั้นให้น้องๆลองเขียนรูปที่เอา
                    แปะไว้ เพื่อจะได้ดูด้วยว่า น้องๆสามารถหัดเขียนรูปเรขาคณิตได้หรือปล่าว และ
                    เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัว

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :สปช ความสัมพันธ์ [ที่3]

แบบฝึกหัดนี้ หมวดสร้างเสริมประสบการชีวิต หัวข้อความสัมพันธ์โจทย์ที่กำหนดให้เป็นการกำหนด
                     เกี่ยวกับสัตว์และอาหารที่กิน แต่เปลี่ยนจากการ กากบาท มาเป็นการระบายสีคำตอบ
                     เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ[1]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ในหัวข้อเรื่อง "หนักและ เบา" โดยจะ
                    เป็นการให้น้องๆได้ทำการเลือกรูปภาพที่มีน้ำหนักมากสุดและเบามากที่สุดในข้อเดียวกัน
                    โดยที่ให้น้อง ทำเครื่องหมายผิด ทับภาพที่หนักที่สุด  และทำเครื่องหมายถูกทับภาพที่
                    เบาที่สุด เริ่มต้นจากใช้รูปภาพเกี่ยวกับสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มมาเป็นโจทย์
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2: มิติสัมพันธ์ แบบที่4

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่ได้จากการเอาภาพที่กำหนดให้นำมาประกอบกัน โดยเริ่ม
                     แรกจะเริ่มจาก ภาพง่ายๆ เพื่อเป็นการให้เด็กๆ เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ อีกทั้ง
                     รูปที่นำมาใช้เป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม อื่ินๆ ก็ยังเป็นการสอนเกี่ยวกับเรขาคณิต
                     ไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่14]

แบบฝึกหัดนี้  จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็นรูปเกี่ยวกับของใช้
                   ที่อยู่ในครัวแบบต่างๆ และอีกทั้งแบบฝึกหัดนี้ก็สามารถสอนน้องๆเกี่ยวกับของใช้ในครัว เกี่ยวกับ
                   อันตรายจากของใช้ในครัวบางอย่าง เช่นมีดเป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็นรูปอาชีพ
                     ต่างๆ และแบบฝึกหัดนี้ก็สามารถสอนน้องๆเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ ไปในตัว  

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่12]

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็นรูปแบบ
                     ดอกไม้ แบบฝึกหัดนี้สามารถ ประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [บวกเลขด้วยรูปภาพ]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวกเลข โดยจะเป็นการเริ่มบวกเลขแบบเริ่มต้น คือ
                    การใช้รูปภาพแทนจำนวนในการบวกเลข จะเหมือนกับการนับเลขเพียงแต่มีการเพิ่ม
                    เครื่องหมายบวก ขึ้นมาในการสอนเบื้องต้นให้รู้จักคำว่านำมารวมกัน โดยใช้เครื่องหมาย
                    บวกเป็นสัญญาลักษณ์
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*