วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาไทย [แบบที่2]

แบบฝึกหัดนี้ หมวดภาษาไทย เป็นการประสมคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ โดยจะเริ่มต้นด้วย
                     สระอา, สระอี และสระอู เปลี่ยนจากการเขียนมาเป็นกากบาทแทน

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :ภาษาไทย [แบบที่1]

แบบฝึกหัดนี้ หมวดภาษาไทย เป็นการประสมคำจากรูปภาพที่กำหนดให้ โดยจะเริ่มต้นด้วย
                     สระอา, สระอี และสระอู

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *


วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :มิติสัมพันธ์ [แบบที่2]

แบบฝึกหัดนี้ หมวดมิติสัมพันธ์(การจำภาพ) เป็นการสังเกตุคล้ายกับแบบฝึกหัดที่ผ่านๆมา
                    เพียงแต่เพิ่มคำตอบให้มากขึ้น จาก 3ตัวเลือก เป็น 4ตัวเลือก และใช้รูปผลไม้
                    ในการเป็นโจทย์ เพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับผลไม้ไปในตัวค่ะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :เชาว์ปัญญา [แบบที่1]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นเกี่ยวกับการแยกประเภทสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น สัตว์ปีก, สัตว์น้ำ, สัตว์ป่า
                     และ สัตว์เลี้ยง
เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :คณิตศาสตร์ [แบบที่ 2]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเริ่มต้นง่ายๆ เกี่ยวกับ จำนวนคู่และจำนวนคี่ ใช้ภาพมาเป็นตัวช่วยแล้วให้
                     แยกด้วยการใช้หลักวงกลมภาพเป็นคู่ๆเอา ที่เหลือเศษก็จะเป็นจำนวนคี่แทน

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *