อ.ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเขียน และคำศัพท์ เป็นต้น
โดยเริ่มต้นจากแบบฝึกหัด A-Z แบบง่ายๆก่อน จากนั้น จับคู่โยงเส้นภาพและตัวอักษร เขียน ABC ที่ขาดหายไป แยกแยะตัวอักษรที่มีลักษณะที่คล้ายกัน หรือ การเติม ABC ให้ตรงกับรูปภาพ เป็นต้น

เครดิต: กรอบรูปและรูปภาพในการตกแต่งจาก คุณเนยสีฟ้า bloggang.com

อนุบาล 3: แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่7]     อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่8]
อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่4]     อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่5]     อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่6]

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่1]     อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่2]     อ.3 :ภาษาอังกฤษ [ที่3] 

อนุบาล 2: แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่10]
อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่9]      อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่8]        อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่7]


อนุบาล 1: แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ


***สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ    ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับ อนุญาติจากเจ้าของ Blog ***