ประถม:คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
เนื้อหาของแบบฝึกหัดจะสอดคล้องกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙...คณิตศาสตร์...๙


ประถมศึกษาปีที่ ๑

จำนวนนับ 1-20 [7] 
จำนวนนับ 1-20 [6]                     จำนวนนับ 1-20 [5]                     จำนวนนับ 1-20 [4]
จำนวนนับ 1-20 [3]                     จำนวนนับ 1-20 [2]                     จำนวนนับ 1-20 [1]


*** สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539  ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของ Blog ***