วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :แยกประเภท "สัตว์บกและสัตว์น้ำ"

ในแบบทดสอบนี้ จะเป็นคล้ายกับเกมส์ เป็นการแยกประเภทสัตว์น้ำและสัตว์บกแบบง่ายๆ เปลี่ยน
จากการวงกลม มาเป็นการตัดแปะด้วยตัวเอง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยในตัว ด้วย
การให้ลูกหัดใช้กรรไกรตัดกระดาษ การเปิดหลอดกาวทาแปะ ฝึกการคิดด้วยการแยก
ประเภทสัตว์น้ำและสัตว์บก ในแบบทดสอบนี้จะมี 2หน้า หน้าแรกเป็นช่องว่างสำหรับแปะรูปภาพ
ส่วนแผ่นที่2 เป็นรูปสัตว์น้ำและสัตว์บกค่ะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            แบบฝึกหัดความเข้าใจในการฟัง ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            นะคะ แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 2หน้า
Link Download

http://www.mediafire.com/download/mdpj4jlj9acivxm/K2+Test+cutpast2.pdf


วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :แยกประเภท "ผักและผลไม้"

ในแบบทดสอบนี้ จะเป็นคล้ายกับเกมส์ เป็นการแยกประเภทผักและผลไม้แบบง่ายๆ เปลี่ยน
จากการวงกลม มาเป็นการตัดแปะด้วยตัวเอง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยในตัว ด้วย
การให้ลูกหัดใช้กรรไกรตัดกระดาษ การเปิดหลอดกาวทาแปะ ฝึกการคิดด้วยการแยก
ประเภทผักและผลไม้ ในแบบทดสอบนี้จะมี 2หน้า หน้าแรกเป็นช่องว่างสำหรับแปะรูปภาพ
ส่วนแผ่นที่2 เป็นรูปผักและผลไม้ค่ะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            แบบฝึกหัดความเข้าใจในการฟัง ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            นะคะ แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 2หน้า
Link Download

http://www.mediafire.com/download/2ase9m1vz1t7m4d/K2+Test+cutpast1.pdf


วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :การฟัง "แมงมุมลายตัวนั้น"

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นเนื้อเพลงเด็ก ชื่อเพลงแมงมุมลายตัวนั้น สามารถนำไปสอนให้น้องๆร้อง
และยังเป็นการฝึกการพูดไปในตัว ในเนื้อแก้วเพิ่มรูปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อให้ดูน่า
ดึงดูดเวลาที่น้องๆได้ร้อง ส่วนคำถามในแบบฝึกหัดเป็นคำถามแบบง่ายๆเป็นการทดสอบ
ความจำในการฟังและการร้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            เนื้อเพลง จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :การฟัง "แม่ไก่อยู่ในตะกร้า"

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นเนื้อเพลงเด็ก ชื่อเพลงแม่ไก่อยู่ในตะกร้า สามารถนำไปสอนให้น้องๆร้อง
และยังเป็นการฝึกการพูดไปในตัว ในเนื้อแก้วเพิ่มรูปสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อให้ดูน่า
ดึงดูดเวลาที่น้องๆได้ร้อง ส่วนคำถามในแบบฝึกหัดเป็นคำถามแบบง่ายๆเป็นการทดสอบ
ความจำในการฟังและการร้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            เนื้อเพลง จาก วิกิซอร์ซ ห้องสมุดเสรี
       

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอูสระอี

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการทบทวน สระอู และ สระอี เป็นการเติมคำ โดยเริ่มจากคำง่ายๆ พยางค์
                         เดียว เช่น ปู, ถู และ ฝี เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
       


วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยโยงเส้น สระอี

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอี โดยแบบฝีกหัดเป็นแบบการโยงเส้นคำกับรูปภาพ
                        โดยเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เช่น สี และ ผี เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
     
แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่11]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็น
                                รูปแบบผลไม้ แก้วพยายามจะหาภาพที่แสดงเนื้อข้างในผลไม้ สำหรับ
                                เด็กที่ไม่ชอบกินผลไม้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ไปในตัวแบบฝึกหัดนี้
                                สามารถประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
      


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่10]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกันจำนวนเรียงกัน 3ภาพในแนวตั้ง แบบฝึกหัด
                                นี้ใช้่ภาพผักและผลไม้มาเป็นแบบ เป็นการทบทวนเกี่ยวกับรูปภาพผักและผลไม้
                                ไปในตัว พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวตั้ง" คืออะไรด้วยสามารถประยุกต์
                                 เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         


วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่9]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกันจำนวนเรียงกัน 3ภาพในแนวนอน
                                แบบฝึกหัดนี้ใช้่ภาพสัตว์มาเป็นแบบ เป็นการทบทวนเกี่ยวกับรูปภาพสัตว์
                                ไปในตัว พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวนอน" คืออะไรด้วยสามารถ
                                ประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
           


วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอู เหมือนกับแบบที่9 แต่ต่างกันตรงที่ เปลี่ยนจากการ
                         โยงคำกับภาพ เป็นการเติมคำแทน
เฉลย ปู, ดู, หู, งู, ชู, ถู, คู, รู

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com