อ.มิติสัมพันธ์

แบบฝึกหัด มิติสัมพันธ์ และ การสังเกต
มิติสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ เมื่อเทียบกับตำแหน่งหรือจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง เช่นการอ้างอิงจากตัวเอง หน้า หลัง บน ล่าง ซ้าย ขวา เป็นต้น

คนที่มีทักษะด้านมิติสัมพันธ์ จะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ที่ว่าง สถานที่และเวลา สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ และสามารถวาดมโนภาพของความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นในใจ และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรม


ที่มา: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แกรนด์และ มอร์โรว์ (Grande and Morrow,1995) กล่าวว่า ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กอนุบาลสามารถฝึกฝนได้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น
  1. การพัฒนาประสาทสัมพันธ์ในการ มองวัตถุกับการเคลื่อนไหว (eye-motor Coordi-nation)
  2. การรับรู้ภาพ และพื้นหลังภาพ (Figure-ground Perception)
  3. การรับรู้ความคงรูปของวัตถุ (Perceptual Constancy)
  4. การรับรู้ความสัมพันธ์ของตำแหน่งกับพื้นที่ (Position in Space Perception)
  5. การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับวัตถุ (Perception of Spatial Relation ships)
  6. การจำแนกความเหมือนและความแตกต่าง (Visual Discrimination)
  7. การจำภาพ (Visual Memory)
เครดิต: กรอบรูปและรูปภาพในการตกแต่งจาก คุณเนยสีฟ้า bloggang.com

อนุบาล 3: แบบฝึกหัด มิติสัมพันธ์ และ การสังเกต
<อ.3 :มิติสัมพันธ์ แบบที่1>    <อ.3 :มิติสัมพันธ์ แบบที่2>


อนุบาล 2: แบบฝึกหัด มิติสัมพันธ์ และ การสังเกต
อ.2: การสังเกต [ที่15]            อ.2: การสังเกต [ที่16]
อ.2: มิติสัมพันธ์ [ที่4]             อ.2: การสังเกต [ที่14]           อ.2: การสังเกต [ที่13]
อ.2: การสังเกต [ที่10]            อ.2: การสังเกต [ที่11]           อ.2: การสังเกต [ที่12]
อ.2: การสังเกต [ที่7]              อ.2: การสังเกต [ที่8]             อ.2: การสังเกต [ที่9]                    
อ.2: การสังเกต [ที่4]              อ.2: การสังเกต [ที่5]             อ.2: การสังเกต [ที่6]                    
อ.2: การสังเกต [ที่1]              อ.2: การสังเกต [ที่2]             อ.2: การสังเกต [ที่3] 
อ.2: มิติสัมพันธ์ [ที่3]             อ.2: อนุกรม [ที่3]                  อ.2: อนุกรม [ที่2]    
อ.2: อนุกรม [ที่1]                   อ.2: มิติสัมพันธ์ [ที่2]            อ.2: มิติสัมพันธ์ [ที่1]

อนุบาล 1: แบบฝึกหัด มิติสัมพันธ์ และ การสังเกต
Click ตรงนี้เพื่อเข้าไปดูแบบฝึกหัดอนุบาล 1***สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่และอ้างอิง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ    ทั้งหมดของรูปภาพ และ PDF file ใน Blogpost แห่งนี้ "ในเชิงการค้า" โดยไม่ได้รับ อนุญาติจากเจ้าของ Blog ***