วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อ.2: คณิตศาสตร์ นับเลข [ที่ 4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับแบบธรรมดา เปลี่ยนไปแค่คำตอบจากตัวเลข
                     ลองเปลี่ยนเป็นแบบภาษาไทยแทน
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย: 1.สาม     2.เจ็ด     3.หนึ่ง     4.ห้า     5.สอง

เฉลย: 1.สี่     2.เก้า     3.ห้า     4.หก     5.สิบ

 เฉลย: 1.สี่     2.สาม     3.เจ็ด     4.สอง     5.เก้า
 เฉลย: 1.สอง     2.เจ็ด     3.หก     4.หนึ่ง     5.ห้า

แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **