วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

อ.3 :มิติสัมพันธ์ [แบบที่2]

แบบฝึกหัดนี้ หมวดมิติสัมพันธ์(การจำภาพ) เป็นการสังเกตุคล้ายกับแบบฝึกหัดที่ผ่านๆมา
                    เพียงแต่เพิ่มคำตอบให้มากขึ้น จาก 3ตัวเลือก เป็น 4ตัวเลือก และใช้รูปผลไม้
                    ในการเป็นโจทย์ เพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับผลไม้ไปในตัวค่ะ

เครดิต รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *
แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **