วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

อ.3 :เชาวปัญญา [ดอกไม้และต้นไม้]

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับผักและธัญพืช

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย1. ง.ต้นกล้วย, 2. ข.ต้นไผ่, 3. ก.ต้นข้าว, 4. ข.ต้นข้าวโพด, 5. ก.ต้นมะพร้าว


เฉลย1. ง.ต้นองุ่น, 2. ข.ต้นฟักทอง, 3. ง.ต้นมะละกอ, 4. ก.ต้นสับปะรด, 5. ค.ต้นส้ม


เฉลย 1. ค.ดอกมะลิ, 2. ง.ดอกชบา, 3. ก.ดอกอัญชัน, 4. ค.ดอกจำปี, 5. ก.ดอกบานไม่รู้โรย


เฉลย  1. ง.ดอกเข็มม, 2. ง.ดอกกล้วยไม้, 3. ค.ดอกทานตะวัน, 4. ข.ดอกบัว, 5. ก.ดอกกุหลาบ


1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **