วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่3

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์ ชุดที่3
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
เฉลย:
1. ก. ซูชิ ๓ ชิ้น     2. ค. ปลาทอด ๑ ตัว     3. ข. ลูกชิ้น ๖ ลูก
4. ข.กุ้งทอด ๒ ตัว     5. ก.ซาลาเปา ๔ ลูก


 เฉลย:
1. ข. ไส้กรอก ๓ ชิ้น     2. ค. ไข่ดาว ๙ ฟอง     3. ข. ซูชิ ๖ ชิ้น
4. ค.ไก่ทอด ๑ ตัว     5. ค.ต้มยำกุ้ง ๑ ชาม

 เฉลย:
1. ก. ไข่ 10 ฟอง     2. ค. ไข่ 12 ฟอง     3. ง. ไข่ 14 ฟอง
4. ค. ไข่ 19 ฟอง     5. ก. ไข่ 10 ฟอง

เฉลย:
1. ก. กุ้งเจ็ดตัว     2. ข. หอยหกตัว     3. ข. ปูเจ็ดตัว
4. ค. ปลาหนึ่งชิ้น     5. ข. กุ้งแปดตัว

1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

 2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **