วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

อ..2 :คณิตศาสตร์ [บวกเลขด้วยรูปภาพ2]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการบวกเลข โดยจะเป็นการเริ่มบวกเลขแบบเริ่มต้น คือ
                    การใช้รูปภาพแทนจำนวนในการบวกเลข จะเหมือนกับการนับเลขเพียงแต่มีการเพิ่ม
                    เครื่องหมายบวก ขึ้นมาในการสอนเบื้องต้นให้รู้จักคำว่านำมารวมกัน โดยใช้เครื่องหมาย
                    บวกเป็นสัญญาลักษณ์
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*
ข้อ1=5, ข้อ2=10, ข้อ3=7, ข้อ4=9, ข้อ5=14, ข้อ6=3, ข้อ7=9, ข้อ8=12, ข้อ9=7, ข้อ10=10


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **