วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

อ.2 :การมองเห็นและการจดจำ [ที่1]

แบบฝึกหัดนี้  เป็นการมองหาภาพที่เหมือนกับภาพที่กำหนดให้ เป็นการฝึก
                        สังเกตและจดจำในการ มองเห็นของเด็กๆ โดยใช้ภาพสัตว์มา
                        เป็นโจทย์ เพื่อเพิ่มน่ารักให้กับแบบฝึกหัดจะได้เป็นสิ่งจูงใจให้
                        เด็กๆทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด ได้มาจากการ search หาคำศัพท์จาก google.com

เฉลย:  1.รูปที่3     2.รูปที่2     3.รูปที่3     4.รูปที่2     5.รูปที่2


เฉลย: 1.รูปที่2     2.รูปที่3     3.รูปที่2     4.รูปที่3     5.รูปที่3

เฉลย: 1.รูปที่3     2.รูปที่3     3.รูปที่2     4.รูปที่3     5.รูปที่3
แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **