วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.3 :เรขาคณิต แบบที่ 1

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเริ่มต้นเขียนรูปเรขาคณิตแบบง่ายๆ ซึ่งแก้วจะทำแค่ 6แบบ คือ วงกลม,
                     วงรี, สี่เหลี่ยมจตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, สามเหลี่ยม และรูปหัวใจ เป็นแบบฝึกหัด
                     ง่ายๆ เน้นการเขียนการลากเส้นด้วยมือ เป็นการฝึกการเขียนรูปเรขาคณิตไป
                     ในตัว
* ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ *

แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **