วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อ.2: การระบายสี "ชุดที่2"

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการระบายสีแบบธรรมดา แต่เพิ่มมีการตอบคำถามใต้ภาพภาพละ 1ข้อจ้า

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดระบายสี มาจาก
            www.coloringpages101.com
            *** ถ้า Print จากเวบโดยตรงอย่าลืม set หน้าเป็นแบบแนวนอนนะคะ ***

แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          1.4 อย่าลืม set หน้ากระดาษเป็น แนวนอน ก่อน print นะคะ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **