วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อ.3 :ภาษาไทย รูปสระแบบที่1

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสระ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.สีดา, 2. ข.วิชา, 3. ค.ทะเล, 4. ค.กะลา, 5. ค.ทางโค้ง


 เฉลย: 1. ข. หมาจู, 2.ข. แตงกวา, 3.ข. รูปู, 4.ก. ลำไย, 5.ข.กระบือ

เฉลย: 1. ข.จำปี,  2. ข.ดูตึก,  3. ข.มะเกลือ,  4. ค.หูเบา, 5. ข.เอะอะ


เฉลย: 1. ข.มะระ, 2. ก.หิวข้าว, 3. ข.กางเกง, 4. ค.แทะ, 5. ข.กระแต


1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **