วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ป.1 :คณิตศาสตร์ [จำนวนนับ1 - 20] ชุดที่1

หมวดคณิตศาสตร์
หน่วยที่1 :จำนวนนับ1 - 20 และ ศูนย์
เกี่ยวกับ  :การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com


*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.ห้า 2. ข.สิบสอง 3. ง.เก้า 4. ง.สิบสี่

เฉลย: 1. ค.สี่ 2. ข.เจ็ด 3. ข.สิบสอง 4. ก.สิบ

เฉลย: 1. ข.สี่ 2. ข.สี่ 3. ข.ห้า 4. ค.หก

เฉลย: 1. ข.สี่ 2. ข.เจ็ด 3. ค.สาม 4. ง.เก้า

1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

 2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **