วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 ภาษาไทยคัดและเขียน สระแอ

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการคัดและเขียน สระแอ สระอุ และสระโอจะเป็นการเติมคำและเป็นการคัด
                         ลายมือไปในตัว เพราะน้องๆจะต้องเติมคำให้ครบทั้ง 3 ช่องตามที่กำหนดให้ โจทย์
                         เหมือนเดิมโดยจะเริ่มต้นจากคำง่ายๆ เพียงพยางค์ เดียว แล้วให้ดูจากรูปที่กำหนดให้
เฉลย 1.แพ     2.แบ     3.แห     4.ดุ     5.ผุ     6.โบ     7.โถ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **