วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่16]

แบบฝึกหัดนี้  เป็นการมองหาภาพที่ไม่สมบูรณ์ เพียง 1ภาพ เป็นการฝึกสังเกตในการมองเห็นของเด็กๆ 
                   โดยใช้ภาพสัตว์มาเป็นโจทย์ เพื่อเพิ่มนารักให้กับแบบฝึกหัด จะได้เป็นสิ่งจูงใจให้เด็กๆ
                   ทำแบบฝึกหัด

เฉลย แผ่นที่1 :1.เต่าทองตัวที่หนึ่ง   2.แมงมุมตัวที่สอง   3.หนอนตัวที่สาม   4.เต่าทองตัวที่สี่    
                     5.มดตัวที่หนึ่ง
        แผ่นที่2 :1.ปลากระเบนตัวที่หนึ่ง  2.ปลาวาฬตัวที่สี่  3.ม้าน้ำตัวที่หนึ่ง   4.ปลาตัวที่สี่  
                     5.แมงกะพรุนตัวที่หนึ่ง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด ได้มาจาก คุณเนยสีฟ้า จาก bloggang.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **