วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Clip Animal Part I & II

Clip Animal ชุดที่ 1 และ ที่2
โดยจัดลำดับเรียงตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษ


เครดิต: รูปภาพมาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
             เสียงภาษาอังกฤษ มาจาก eslgold.com