วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อ.3 :ภาษาไทย รูปสระแบบที่2

แบบฝึกหัดนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสระ

เครดิต : รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก คำที่ใช้ในการค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*

เฉลย: 1. ค.ยู่ยี่,  2. ค.ฟู่ฟ่า,  3. ข.ได้แต่,  4. ค.ในไร่,  5. ข.เจ้าชู้


 เฉลย:1. ข.ไสไม้,  2. ค.น้ำไหล,  3. ค.ไทยใหญ่,  4. ก.พร่ำว่า,  5. ก.ผ้าไตร


 เฉลย:1. ค.ทีท่า,  2. ก.เสาไห้,  3. ข. เช้านี้,  4. ข.กะเพรา,  5. ข.ชะลอ

 เฉลย:1. ข. ตั๊กแตน,  2. ข. มะไฟ,  3. ข. เฉอะแฉะ,  4. ข. ลูกแกะ,  5. ก. เกะกะ

1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

 2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์

                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **