วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2: มิติสัมพันธ์ แบบที่4

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่ได้จากการเอาภาพที่กำหนดให้นำมาประกอบกัน โดยเริ่ม
                     แรกจะเริ่มจาก ภาพง่ายๆ เพื่อเป็นการให้เด็กๆ เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ อีกทั้ง
                     รูปที่นำมาใช้เป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม อื่ินๆ ก็ยังเป็นการสอนเกี่ยวกับเรขาคณิต
                     ไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **