วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ[1]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ในหัวข้อเรื่อง "หนักและ เบา" โดยจะ
                    เป็นการให้น้องๆได้ทำการเลือกรูปภาพที่มีน้ำหนักมากสุดและเบามากที่สุดในข้อเดียวกัน
                    โดยที่ให้น้อง ทำเครื่องหมายผิด ทับภาพที่หนักที่สุด  และทำเครื่องหมายถูกทับภาพที่
                    เบาที่สุด เริ่มต้นจากใช้รูปภาพเกี่ยวกับสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มมาเป็นโจทย์
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ* แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **