วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต แบบที่7

แบบฝึกหัดนี้ เรขาคณิต เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกับที่ผ่านๆมา ต่างกันตรงที่ โจทย์ที่กำหนดให้
                    เป็นเส้นประ เพื่อที่จะให้น้องๆ ได้ทำการฝึกการลากเส้นประรูปเรขาคณิตไปในตัว
                    โจทย์ที่กำหนดให้ จะเป็นรูป วงรี, วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, รูปหัวใจ และ
                    รูปดาว เป็นต้น
เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.comแบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **