วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :การแปะ รูปเรขาคณิต

แบบฝึกหัดนี้ หมวดการทดสอบ หัวข้อ การตัดแปะรูปเรขาคณิต โจทย์ที่กำหนดให้เป็นการตัดแปะ 
                    รูปเรขาคณิตจากนั้น ก็เอามาแปะในแบบฝึกหัด จากนั้นให้น้องๆลองเขียนรูปที่เอา
                    แปะไว้ เพื่อจะได้ดูด้วยว่า น้องๆสามารถหัดเขียนรูปเรขาคณิตได้หรือปล่าว และ
                    เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัว

*ดูวิธีการ Print & Save รูปจากด้านล่างนะคะ*แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **